28 maart 2023 – Ontwerp van decreet over de transitie van personeelsleden van sommige instellingen van Onderwijs naar Welzijn: in het kort

Eerst enkele elementen uit de voorgeschiedenis van dit dossier, dat overigens al heel wat jaren meeging en dat specifiek betrekking heeft op het Gemeenschapsonderwijs. Ik herinner selectief aan:

  • dat andere decreet dat relevant is in deze context en al vorig jaar tot stand kwam;
  • vragen om uitleg over de concrete casus-Eine en de latere oplossing daarvan;
  • en ten slotte nog recente actuele vragen over het verwante domein van onderwijsinternaten waarin ook kinderen/jongeren met bijzondere zorgnoden opgevangen worden; zaken die overigens ook in deze bespreking opnieuw vermeld werden.

Het voorliggende ontwerpdecreet (het tweede dus in dit verhaal, incl. een leesbaar overzicht van voorgeschiedenis en opzet in de memorie van toelichting, p.3-6) ging over de complexe personeelsproblematiek die met de transitie in kwestie gepaard gaat en die dus inderdaad nog wat meer tijd nodig gehad heeft om ze in een degelijke decretale vorm te krijgen. Voor wie geïnteresseerd is in de verschillen tussen diverse personeelscategorieën in Onderwijs versus in Welzijn (en de complexiteit daarvan) kan ik het goede overzicht aanbevelen van de beweging die dit ontwerpdecreet personeelsmatig maakt: memorie van toelichting, p.7-8. Een deel ervan is overigens geïnspireerd op wat destijds gedaan is in het hoger onderwijs bij de integratie van de zgn. 2-cyliopleidingen van de hogescholen in de universiteiten (het zgn. integratiekader).

Ondanks een aantal kritische opmerkingen/vragen (uit o.a. de onderhandelingsprotocollen) en andere (al of niet flankerende) kwesties was er eigenlijk weinig politieke onenigheid over de zaak. Ja, er moesten nog besluiten van de Vlaamse regering volgen en en cours de route konden nog wel problemen opduiken, maar dit was toch al een grote vooruitgang in een al jarenlang aanslepend verhaal. Dat erkende ook de oppositie en de toch wel sympathieke houding, ondanks zijn onthouding, van bijvoorbeeld een Hannes Anaf van Vooruit sprak daarbij boekdelen, leek mij.

Enkele vooral technische amendementen, soms ook ter verduidelijking, werden unaniem aangenomen. Het gehele ontwerpdecreet werd aangenomen door de drie meerderheidsfracties. De drie fracties van de oppositie onthielden zich. Voor de video-opname kun je hier [vanaf 21:50] terecht.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio