28 april 2021 – Buitenlandse uitwisselingsprojecten in coronatijd

Ondanks de regelmatige technische storingen met de video-uitzending op deze dag toch ook nog graag kort iets over deze actuele vraag van Kristof Slagmulder. Hij stoorde zich erg aan wat er recent gebeurd was met de Indiase studenten verpleegkunde, dat iedereen ook ongetwijfeld in de media gelezen en gehoord had. Hoe evalueerde minister Weyts de hele aanpak in dezen?

Minister Weyts lichtte de wettelijke regeling ter zake toe. Het was de federale minister van Buitenlandse Zaken die bevoegd was voor het in- en uitreizen van ons grondgebied. Tot 19 april viel de studentenmobiliteit wel degelijk onder de zogenaamde essentiële reizen. Vanaf 19 april werden de reisbeperkingen vervolgens aangepast: reizen werd sterk afgeraden, maar er werd geen onderscheid meer gemaakt tussen essentiële en niet-essentiële reizen. Op 26 april kwam er dan een inreisverbod voor iedereen vanuit India, Brazilië en Zuid-Afrika. De Vlaamse hogeronderwijsinstellingen waren steeds zorgvuldig omgegaan met de wettelijke voorschriften, aldus nog minister Weyts.

Eerlijk gezegd, de rest van de bespreking leverde weinig nieuws op. Interveniënt Kathleen Krekels maakte wel van de gelegenheid gebruik om te wijzen op het resultaat van het corona-overleg van diezelfde middag, die ook ik al ruim vóór deze actuele vraag in mijn mailbox gekregen had. Positief nieuws dus voor de leerlingen tweede en derde graad secundair onderwijs (vanaf 10 mei 2021). De minister greep dat nadien nog aan om de hoop uit te spreken dat ook voor de studenten hoger onderwijs nog wat meer mogelijk zou worden vóór de zomervakantie, naast wat recent voor hen al mogelijk geworden was inzake contactonderwijs. Vragensteller Slagmulder bleef, niet onverwacht, finaal bij zijn stelling dat de kwestie met de besmette Indiase studenten vermeden had kunnen worden.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio