28 april 2021 – Voorstel van decreet over dringende tijdelijke maatregelen in onderwijs naar aanleidig van coronacrisis (VII): een kort commentaar

We hadden het al eerder meegemaakt in deze coronatijden: de vraag naar de spoedbehandeling van een voorstel van coronadecreet aan het begin van een plenaire vergadering. En ook in deze plenaire vergadering deed de voorzitter van de fractie van onderwijsminister Weyts de aankondiging. Zoals bij eerdere gelegenheden, ging het ook nu om een aantal dringende, tijdelijke maatregelen (voor de schooljaren 2020-2021 of 2021-2022): een financieel compensatiemechanisme voor het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en de centra voor basiseducatie (cf. ook  eerdere vergaderingen van de Commissie voor Onderwijs), zowel voor de onvoorziene coronakosten als voor een educatieve overbruggingsregeling; een garantieregeling (omkadering en werkingsmiddelen) voor onderwijsinternaten; en nog enkele maatregelen die met doorlichting door de Onderwijsinspectie te maken hebben.

Het grootste deel van de bespreking (en van de vragen van de oppositie) betrof het bereik van de financiële middelen waarin voorzien werd: dat was inderdaad niet oneindig. Hoeft het nog gezegd te worden? Meer was zeker beter geweest, maar men heeft keuzes moeten maken.

Het voorstel werd aangenomen met 90 stemmen voor, en 23 onthoudingen. Je kunt de video van de bespreking en van de stemming bekijken.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio