27 oktober tot en met 9 november 2023 - Schriftelijke vragen

 1. Vlaamse overheid - Stage- en leerwerkplaatsen
 2. Beroepssecundair onderwijs (bso) - Jobkansen
 3. Deeltijds kunstonderwijs (dko) - Academies met initiatieopleidingen voor 6-7-jarigen
 4. Deeltijds kunstonderwijs (dko) - Leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC)
 5. Basis- en secundair onderwijs - Schorsingen (2)
 6. Versterken van schoolleiderschap - Professionaliseringstrajecten
 7. Zijinstromers in het onderwijs - Evolutie (3)
 8. Nieuwe leersteuncentra - Personeelsbestand
 9. Basisonderwijs - Leerlingen uit buurlanden en Wallonië
 10. Deeltijds kunstonderwijs (dko) - Inschrijvingsgeld en kortingscategorieën
 11. Duaal lesgeven - ESF-project
 12. Onderwijspersoneelsleden die politiek verlof nemen - Stand van zaken
 13. Erkenning nieuwe scholen - Stand van zaken
 14. Secundair onderwijs - Leerlingen uit Wallonië en buurlanden
 15. Secundair onderwijs - Boekenverdeling
 16. Schoolfacturen secundair onderwijs - Betaalproblemen
 17. Leerplichtonderwijs - Directiewissels
 18. Beroepssecundair onderwijs (bso) - Stand van zaken
 19. Mandaat leraar-specialist - Instroom
 20. Zijinstromers naar het onderwijs - Stand van zaken
 21. Onderwijspersoneel - Ontslagen
 22. Duaal lesgeven - ESF-project
 23. Levenslang leren - Opleidingssteun
 24. Leerkrachten - Toekenning van het statuut 'leraar-specialist'
 25. Deeltijds kunstonderwijs (dko) - Alternatieve leercontext
 26. Startende leerkrachten - Uitstroom
 27. Uitkeringen voor studenten - Cumul studietoelage en leefloon
 28. Uitkeringen voor studenten - Cumul studietoelage en leefloon
 29. Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) - Resultaten
 30. Basisonderwijs - Directeurs met een lesopdracht
 31. Basis- en secundair onderwijs - Vervroegde uitstroom schooldirecteurs en leerkrachten
 32. ICT-coördinatoren in het onderwijs - Stand van zaken
 33. Naadloos Flexibele Trajecten (NAFT) - Evaluatie

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio