27 oktober 2022 – Onderzoek naar middelenstromen van scholen naar koepels en centrale diensten van het GO!

Deze vraag om uitleg, ook van Loes Vandromme, ging over een onderzoek (aangekondigd in het Regeerakkoord) waar ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen een voorwerp van was. We mogen, denk ik, gerust de dingen bij de naam noemen en zeggen dat dit een heel typische N-VA-zorg betrof en voorts ook enigszins die van de Open Vld. Hoe zat het met dat onderzoek, dat aan het audit- en advieskantoor Ingenio-GRC eind 2020 toegewezen was en wanneer zouden de resultaten vrijgegeven worden, want dat laatste was blijkbaar nog niet gebeurd, terwijl het rapport al klaar was eind 2021?

De verschillende situaties (en dito financiële bedragen in kwestie) in de diverse koepels en het GO! waren groot zodat men ze eigenlijk niet met elkaar kon vergelijken, stelde de minister. Blijkbaar had het onderzoeksbureau, naar eigen zeggen vermoedelijk, wel wat problemen ondervonden bij het opvragen van de boekhoudkundige gegevens. Door omstandigheden vertoonde het onderzoek ook enkele beperkingen. Tot tweemaal toe zei de minister dat het nuttig zou zijn dat de Onderwijscommissie het onderzoeksbureau zou uitnodigen, zodat op concretere cijfers ingegaan kon worden.

Vragensteller Loes Vandromme liet een andere stem horen over het belang van de diversiteit in het onderwijsveld op dit stuk, maar vooral ook over het nut van de door de koepels en het GO! geleverde diensten. De scholen weten waarvoor ze betalen. Geen oneigenlijk gebruik van financiële middelen dus. En wie naar zulk oneigenlijk gebruik (lees: gebruik van onderwijsmiddelen die niet dienden voor de kwaliteit van onderwijs) zocht, kwam van een kale reis terug, aldus nog vragensteller Vandromme. Intussen hoorde ik een complete radiostilte op de N-VA-banken…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio