27 oktober 2022 – Samen school maken

Voor de eerste vraag om uitleg van deze vergadering keerde Loes Vandromme terug naar Onderwijscao XII, en met name daarin de passage over zgn. “Samen school maken” (cf. cao XII, p.6-7). Het was trouwens een maatregel waarover toen wel wat te doen was. Vragensteller Vandromme stelde dat er heel wat onduidelijkheden waren in dat verband. Kreeg minister Weyts ook die signalen?

Blijkbaar niet, zo stak de minister van wal, en ook zijn administratie kreeg slechts sporadisch vragen over het thema. Evenmin bereikten de minister signalen vanwege de sociale partners met wie hij die overeenkomst gesloten had.

Vragensteller Vandromme vroeg bijkomend of de Onderwijsinspectie controleerde of de maatregel in kwestie ook een impact had op het beleidsvoerend vermogen in een school, zoals finaal toch het doel van de maatregel was. Interveniënt Karolien Grosemans echode nog even wat de minister gezegd had, waarna die laatste het wel nuttig vond om in de toekomst Vandrommes punt te evalueren samen met de sociale partners. Vandromme was benieuwd of zij hierover iets zou vinden in de volgende Onderwijsspiegel.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over samen school maken van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio