27 oktober 2022 – Digitalisering in hoger onderwijs

De laatste behandelde vraag om uitleg van deze commissievergadering was de eerste op de aanvankelijke agenda, maar men moet soms flexibel zijn in een parlementaire commissie. De vraag kwam van Katia Segers en ging over iets totaal anders. Maar eigenlijk waren de vragen deels overbodig en deels kwamen ze te vroeg. Kort een woord toelichting.

Bepaalde vragen waren in feite al behandeld, toen de ruimere context van dit thema besproken werd, namelijk: de gedachtewisseling over de visienota i.v.m. het zgn. Voorsprongfonds (VSF) op 22 april 2021. Ik weet niet of vragensteller Segers toen aanwezig was. Het kluwen van 78 (nwvr: alleen al voor het specifieke speerpunt rond digitalisering in het hoger onderwijs), in dat verband goedgekeurde projecten liep nu en wel tot najaar 2023. In een tussentijds rapport daarover was niet voorzien in de vermelde visienota.

Het belangrijke hogeronderwijsthema in de beleidsnota van de minister, met name rond visieontwikkeling over een toekomstgericht en wendbaar Vlaams opleidingsaanbod, incl. de versterking van levenslang leren in dat aanbod, moest nog worden opgestart. Niet onlogisch, wanneer men weet dat bij andere, lopende VSF-projecten bepaalde instellingen zelf nét daarrond aan het werk zijn. Ik kan zelf getuigen dat dat geen eenvoudige denkoefening is, maar ze loopt en loont de moeite.

Voor het overige, beperk ik hier de zaak tot dit kernpunt uit het tweede deel van de bespreking: de doorstroming van projecten naar het hele hogeronderwijsveld was nét een criterium (en dus een doel) om goedgekeurd te worden als project. Doorstromen of (geleerder) “dissemineren”: de minister erkende dat hij van dat laatste woord tot dan toe niet gehoord had. Overkomt mij ook dagelijks, wanneer ik bepaalde stukken in mijn krant lees, maar dát woord kende ik nu toevallig al wel.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de digitalisering in het hoger onderwijs van Katia Segers” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio