27 april 2023 – Programmatie en communicatie in secundair onderwijs

Koen Daniëls legde minister Weyts nog een andere kwestie voor: een Oostendse school die het op het eerste gezicht in haar communicatie over een opleiding in 2023-2024 toch niet zo nauw neemt met de regelgeving inzake studierichtingen (cf. de matrix van erkende studierichtingen). Oké, scholen moeten duidelijk communiceren over hun aanbod, conform de regelgeving, zodat duidelijk is (i) voor onderwijskiezers wat allemaal binnen een opleiding valt en wat extracurriculaire activiteiten zijn en (ii) voor de maatschappij dat werkingsmiddelen en leraarsuren niet ingezet worden voor pure extracurriculaire activiteiten.

Minister Weyts schetste de achtergrond van de Oostendse situatie rond de “opleiding tot skimonitor”. Het ging daarbij duidelijk niet om het zgn. complementaire gedeelte in het lessenrooster, waarvan de minister de regelgeving nauwkeurig uitlegde, maar om een zuiver extracurriculair aanbod. De minister had laten uitzoeken waar dit initiatief nu precies vandaan kwam: een verhaal dat terugging naar 1965, want al zo lang had de school in kwestie een eigen skiclub (voor sneeuw, niet voor water…). Overigens leerde mijn eigen, snelle zoektocht me dat vrtNWS van dit alles al melding maakte op 16 december 2022… Conclusie van de minister: “De vermenging van lestijden die dan kunnen worden ingehaald door afstandsonderwijs, dat kan niet. (…) Ik ga ervan uit dat, met de duiding die ik heb gegeven, dit absoluut te goeder trouw is gebeurd, maar dat belet niet dat ik aan het betrokken schoolbestuur zal vragen om het onderscheid te maken en te bewaken tussen het reguliere studieaanbod dat in de school wordt georganiseerd en de extracurriculaire opleiding Skimonitor.”

Vragensteller Daniëls beklaagde er zich nog over dat de kostprijs voor de betrokken leerlingen-aspirant-skimonitoren ontbrak op de website van de Oostendse school, maar een staatsgeheim bleek dat nu ook weer niet te zijn, want een leraar van de school had al in de vermelde communicatie van 16 december 2022 verklaard dat het om 120 euro per maand ging. En passant deed Daniëls ook nog even zijn meer generiek en traditioneel beklag over het gebruik van de matrix in scholen: de benamingen van de onderwijsvormen zouden soms weggelaten worden en bijvoorbeeld Latijn-wiskunde zou soms in een balk ‘Taal en Cultuur’ komen te staan, en niet bij ‘Doorstroom’. Ach…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio