27 april 2023 – Nederlandse leraren in Vlaanderen en het dubbelbelastingverdrag

De laatste twee vragen om uitleg van de commissievergadering zaten om een of andere reden niet in de bundel van schriftelijk ingediende vragen, maar goed. Eerst een vraag over een Nederlands-Vlaamse personeelsproblematiek van commissievoorzitter Karolien Grosemans. Als achtergrond vooraf deze twee bronnen: voor Nederlanders die in een Vlaamse school kwamen werken en voor Vlamingen/Belgen die in een Nederlandse school werkten. Vragensteller Grosemans koppelde haar vraag om uitleg aan haar eerdere schriftelijke vraag nummer 332 van 8 februari 2023: het aantal Nederlandse leraren in Vlaamse scholen was toegenomen. Blijkbaar hadden die enkele positieve motieven om hier te komen werken. Maar Grosemans’ vragen gingen daarnaast ook over het zgn. dubbelbelastingverdrag van 5 juni 2001 tussen België en Nederland, dat nu ter wijziging op tafel lag: in principe werd belasting betaald in het werkland, maar het onderwijs vormde daarop een uitzondering. Daar gold het woonland als plaats waar belasting betaald werd. Quid met die toename van Nederlandse leraren, met de campagne ‘Lesgeven is alles geven’ in Nederland, met de wijziging van het dubbelbelastingverdrag en met een volgende (tweede dus: na de eerste op 23 januari 2023 in Antwerpen) Nederlands-Vlaamse onderwijstop?

Minister Weyts stond positief tegenover dat gestegen aantal Nederlandse leraren, maar hun motieven waren slechts informeel gekend. De geciteerde cijfers gingen wel over hun nationaliteit, niet over hun woonplaats. Fiscaliteit behoorde vooralsnog niet tot de ministers bevoegdheid… en hij stak zijn ironie over de uitvoeringsgraad van de grote federale plannen ter zake niet onder stoelen of banken. Er was nog geen nieuwe datum voor een Nederlands-Vlaamse onderwijstop bepaald: in Nederland had blijkbaar de onderwijsadministratie (in haar relatie met de minister(s)) een grotere vinger in de pap dan in de Vlaamse Gemeenschap, maar minister Weyts zou nog eens aandringen. Terwijl ik dat antwoord aanhoorde, vroeg ik me af of ook nog een ander, actueel gegeven (cf. ook in audiovisuele versie) misschien enige impact in dezen had…

Vragensteller Grosemans had nog enkele leuke weetjes over de recente dienstreis naar Estland en over het lerarentekort-lerarenstrategie-lerarenlek. Over de fiscale, onbeantwoorde vraag ging Grosemans dan maar zelf haar federale collega’s vragen waakzaam te zijn want blijkbaar waren de Nederlanders vragende partij om een ‘lerarenartikel’ in het huidige dubbelbelastingverdrag af te schaffen en dat baarde Grosemans zorgen. ‘Haar’ minister vond flexi-jobs in het onderwijs die het mogelijk zouden maken voor de geplande gastleerkrachten om zonder fiscale lasten te worden tewerkgesteld, net zoals de gepensioneerden, dan weer nèt een ietsje prioritairder als federale vraag.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio