27 april 2023 – Jaarverslag 2021-2022 van de centra voor leerlingenbegeleiding

Net vóór de paasvakantie publiceerden de CLB’s hun jaarverslag voor het schooljaar 2021-2022 (cf. ook het tekstuele jaarverslag van Vrij CLB Netwerk vzw). Reden genoeg voor Elisabeth Meuleman om in haar pen te kruipen en daarover enkele vragen aan minister Weyts te stellen, met vermelding van diverse cijfers en vaststellingen uit dat rapport. Vooral: wat was de stand van zaken rond de geplande evaluatie van het CLB-financieringssysteem? Enigszins vreemd… dit liet ze uit haar schriftelijk ingediende vraag weg tijdens de vergadering, maar de minister antwoordde er wel op: “De CLB’s roepen ook op tot bredere samenwerking met de sector Jeugdhulp en het beleidsdomein Welzijn. Hoe zijn de CLB’s betrokken in de oefening die daar loopt rond Vroeg en Nabij, en de taskforce Jeugdhulp? Welke plaats nemen de CLB’s in? Is de minister daarover in overleg met zijn collega op Welzijn?”

De evaluatie van het omkaderingssysteem CLB zou worden uitbesteed, voor een maximale objectiviteit en onafhankelijkheid, aldus minister Weyts. Hij rekende voor de opstart van die evaluatie met eind volgende maand (mei 2023 dus), en wellicht nog wat vroeger. Zoals we al gezien hadden bij de geplande evaluatie van het financieringssysteem van de cvo’s, zorgde ook hier de coronacrisis zeker voor complicaties. De minister had begrip voor de noden van de CLB’s en zag wel wat mogelijke tegemoetkomingen voor het IT-budget en voor een extra werkingsbudget voor de versterking van de leerlingenbegeleiding op het vlak van mentaal welzijn, eventueel ook via netoverschrijdende samenwerking. Over de niet-gestelde vraag rond samenwerking tussen CLB’s en de sector van de Jeugdhulp en het beleidsdomein Welzijn, antwoordde minister Weyts kort hoe het zat met de CLB-betrokkenheid bij de conceptnota Vroeg en Nabij en bij de opstart van de taskforce Jeugdhulp.

Vragensteller Meuleman betreurde het, gelet op de nijpende problemen voor de CLB’s, dat het voor de evaluatie van het omkaderingssysteem niet meer voor deze legislatuur zou zijn. Over die problemen ging het ook al meermaals in deze commissie. Meuleman trok de kwestie ook verder open en suggereerde (opnieuw) zgn. gemengde schoolteams in het gewoon onderwijs als ondersteuning van leraren in de aanpak van diverse (gedrags)problemen om ook op die manier de CLB’s wat te ontlasten. Meteen sprongen ook interveniënten Loes Vandromme en Kathleen Krekels op de kar met nog andere relevante aspecten van de CLB-werking en telkens vanuit een positieve houding ten aanzien van die werking. Interveniënt Krekels vroeg nog naar het precieze statuut van de 14 miljoen euro die de CLB’s in coronatijden bijkomend gekregen hadden.

Minister Weyts zei dat die laatste middelen tijdelijk waren, maar bevestigde zijn nog te bespreken financiële ingrepen, die ook betrekking zouden hebben op vroegtijdig schoolverlaten, wat vragensteller Meuleman alleen maar kon toejuichen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio