26 oktober 2023 – Onderwijs en conflict in Midden-Oosten

Het opgelaaide conflict in het Midden-Oosten: een actueel én schrijnend thema par excellence, waarmee ook het onderwijs te maken krijgt. Johan Danen vroeg naar de mogelijkheden die minister Weyts zag als ondersteuning voor de scholen.

De minister plaatste om te beginnen het specifieke thema in een ruimere context. Bij diverse problemen is onze verontwaardiging inderdaad vaak selectief en het is zeker goed om dat te beseffen, maar wat nu in Gaza en ruimere omgeving gebeurd is en nog aan het gebeuren is, lijkt mij toch ook heel specifieke kennis te vereisen. Hoe dan ook, de minister overliep diverse, bestaande ondersteuningsmanieren via het departement Onderwijs en via meerdere andere organisaties (bv. Bijzonder Comité Herinneringseducatie (BCH) van Kazerne Dossin, het project CONNECT en het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid). CLB’s en de onderwijsverstrekkers hebben allemaal referentiepersonen radicalisering aangesteld. Vanuit eerdere vragen over polarisering en radicalisering klonken al die initiatieven bekend.

Vragensteller Danen en interveniënten Jan Laeremans, Hilâl Yalçin en Kathleen Krekels gingen nog wat door op het thema met diverse voorstellen en opmerkingen: o.a. een gewenst rapport door en een hoorzitting met ‘RAN ambassador’ Karin Heremans en andere betrokkenen, een opmerking over een tv-optreden van ‘deradicaliseringsambtenaar’ Montasser Alde’emeh, een format rond het conflict in het Midden-Oosten van de Stichting School & Veiligheid in Nederland.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio