26 oktober 2022 – Gebruik van laptops in beroepsonderwijs

Deze eerste actuele onderwijsvraag van de plenaire vergadering kwam er naar aanleiding van een rapport van de Onderwijsinspectie in het kader van de zgn. Digisprong, waarover het in de Onderwijscommissie al vaak gegaan was. Nu dus een soort actuele update, die pas ook in de media verschenen was. Hoe kwam het dat sommige leerlingen hun Digisprong-laptop wél mee naar huis mochten nemen en andere niet? Wat zou minister Weyts daaraan doen? Zo vroeg plaatsvervangend onderwijscommissaris Els Ampe.

Dertien minuten waren nodig om een grotendeels al gekend verhaal te vertellen, weliswaar dus met het nieuwe element van het vermelde rapport op basis van de zgn. VOI.CE-app van de Onderwijsinspectie. Dat rapport gold als een nulmeting in de uitrol van de Digisprong. Wat bleek uit de bespreking? Dat de resultaten tot nog toe zeker positief waren, maar ook dat er nog wat groeipijnen waren. Echt verbaasd kon men daarover niet zijn, leek me.

Minister Weyts zette nog eens al zijn maatregelen (met financiële cijfers) op een rij. Die kenden we al. Vooral vanuit twee oppositiefracties (bij monde van Hannelore Goeman en vooral Elisabeth Meuleman) kwamen kritische geluiden. Hilâl Yalçin spoorde de minister aan om met de alarmerende ongelijkheid, die uit het rapport bleek, voort aan de slag te gaan. Vragensteller Ampe bleef maar vragen naar een “afsprakenkader”, terwijl de minister net voordien erop gewezen had dat een “draaiboek” uitgetekend was. Een klassiek beeld: voor de enen moet de overheid zelf méér richtlijnen opleggen (tot een plan voor didactische ondersteuning vanwege de overheid toe), voor de anderen moet er voldoende vrijheid zijn voor de scholen.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het gebruik van laptops in het beroepsonderwijs van Els Ampe” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio