26 januari 2023 – Mentaal welzijn van studenten

Ook dit was een thema dat niet voor het eerst in de Onderwijscommissie besproken werd (cf. de context van de coronapandemie). Vragensteller Koen Daniëls weidde hier en daar wat verder uit dan zijn schriftelijk ingediende vraag, maar het kwam allemaal samengevat hierop neer: er gebeurde intussen heel wat op dit vlak voor studenten, Daniëls gebruikte de zgn. curlingmetafoor om de hedendaagse situatie van studenten, leerlingen en kinderen in de maatschappij te verbeelden (nwvr: ik zag, eerlijk gezegd, vanuit eigen ervaringen wel wat in Daniëls’ redenering over uitdagingen in het leven van jongs af aan en over weerbaarheid, maar gelijk bedacht ik dat zulks ook allemaal soms wel sneller gezegd is dan gedaan, en misschien hield hij daar dan weer een tikkeltje minder rekening mee…), hij had het over preventie (cf. het trainingspakket ‘Samen zorgzaam’, ook bij MoodSpace; ik las ook ergens ‘Zorgzaam samen’ (voor abonnees)) en zijn diverse vragen dienden vooral om reclame te maken voor het nieuwe trainingspakket en om meer algemeen te polsen naar verdere opvolging van het mentaalwelzijnsthema door SIHO (Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs) en eventueel in de regelgeving zelf.

Minister Weyts beschreef het hele trainingspakket en wees op een ‘train de trainer’-cursus aan vijftig medewerkers van de studentenvoorzieningen uit alle hogeronderwijsinstellingen door professor Bruffaerts en SIHO op 12 januari 2023. De minister ging ook omstandig in op andere speerpunten van zijn beleid rond studentenwelzijn (o.a. de zgn. Welzijnsmonitor, waarvan de resultaten nu verwerkt werden tot een rapport voor een symposium in maart 2023). De decretale verankering van het welzijnsbeleid was voldoende, aldus nog de minister.

In de rest van de bespreking werden nog een paar andere aspecten van het thema betrokken: een lopend onderzoek over het gebruik van sociale media en het effect op het welbevinden en slaap; druggebruik; de conceptnota van cd&v in dit verband; de wachtlijsten bij de studentenpsychologen, wat nog tot enige discussie leidde tussen vragensteller Daniëls en interveniënten Brecht Warnez en Johan Danen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het mentale welzijn bij studenten van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio