26 januari 2023 – Aanpak van pesten

Naar aanleiding van een schrijnend verhaal over een zelfmoord waarbij mogelijk pesten een rol speelde, stelde Loes Vandromme een opvolgingsvraag over diverse aspecten van pesten op (en buiten) school. Recent gaf Stefan Grielens, directeur van de vrije CLB’s, cijfers ter zake en konden we extra ervaringen lezen in de pers (voor abonnees). Vragensteller Vandromme knoopte zelf nog aan bij de bespreking over het thema in de Onderwijscommissie op 16 december 2021.

Het antwoord van minister Weyts klonk heel bekend in de oren: we kregen een omstandige lijst van initiatieven, die de minister afsloot met een verwijzing naar een 4-jaarlijkse WHO-studie (de zgn. HBSC-studie (Health Behaviour in School-aged Children)), die tussen 2021 en 2018 alleszins een daling in het aantal pestgevallen had aangetoond. De cijfers van 2022 werden dit jaar verwacht. Na enkele bijvragen van de vragensteller en enkele interveniënten voegde de minister daaraan nog toe dat het voor een zicht op de controle van het aspect “beleid rond leerlingenbegeleiding” (tegenwoordig een erkenningsvoorwaarde voor scholen) bij doorlichtingen nog te vroeg was. Het platform “Alles over pesten” had de ochtend vóór deze commissievergadering nog een pluim gekregen van de Kinderrechtencommissaris, zo besloot vragensteller Vandromme.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de aanpak van pesten van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio