26 april 2023 – Invoering van titel van basisverpleegkundige

De dag na deze plenaire vergadering zou dit thema, met inderdaad al een lange én delicate (ook Europese) voorgeschiedenis (N.B. Mijn eigen herinnering in dit verband gaat terug over de voorbije legislaturen tot bij toenmalig onderwijsminister Frank Vandenbroucke, die o.a. de hele HBO georganiseerd had), ook geagendeerd worden in de Commissie voor Onderwijs (vraag om uitleg van Kristof Slagmulder), maar de insteek hier van vragensteller Freya Saeys was dus die van Welzijn, zeg maar, de modaliteiten (wijzigingen) in de beroepsuitoefening zelf, en dus niet de opleiding tot dat beroep. Graag voeg ik hier twee bronnen toe: het persbericht van federaal minister Frank Vandenbroucke over de zaak en een bericht in de nieuwsbrief van Zorgnet Icuro van enkele dagen later.

Eigenlijk kwam Saeys’ actuele vraag over zo’n impactanalyse ietwat te vroeg, zo bleek uit het antwoord van minister Crevits. Niet alleen was er nog geen formele wet, maar ook nog geen koninklijk besluit waarin net het voorwerp van grote zorg bij vragensteller Saeys nog geëxpliciteerd zou moeten worden, met name: over welke precieze verpleegkundige handelingen zou het finaal gaan die de toekomstige basisverpleegkundigen wél nog zouden mogen doen, die ze niet meer zouden mogen doen en die ze alleen zouden mogen doen onder supervisie van een bachelor-verpleegkundige of een arts? Hoewel dus nog niet gekend, waren al die zaken bron van bezorgdheid, zowel bij vragensteller Saeys als bij minister Crevits. Die laatste voegde daar nog haar bezorgdheid over de impact op de HBO5-opleiding aan toe: hoe konden nu aspirant-studenten warmgemaakt worden voor een opleiding die zou moeten starten in september 2023 en waarover nu nog zoveel onduidelijkheid bestond?

Eigenlijk werden die zorgen ook gedeeld door alle interveniënten. Het was dus zaak om goed te overleggen met de bevoegde federale minister, Frank Vandenbroucke, die volgens minister Crevits wel mee wilde in dezen, maar af te rekenen had met een andere ingesteldheid op dit vlak in Wallonië. Minister Crevits zei al een uitstel van de inwerkingtreding gevraagd te hebben, maar daarop was federaal nog niet ingegaan.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio