25 mei 2023 – Plaatstekort in Brusselse Nederlandstalige onderwijs

Recent ging het al over capaciteitsproblemen in het buitengewoon onderwijs en in de B-stroom van het secundair onderwijs. Nu haalde Hannelore Goeman de analoge problematiek in het Brusselse, Nederlandstalige basisonderwijs voor het voetlicht. Ook vanuit haar persoonlijke betrokkenheid bij de werkwijze via een aanmeldingssysteem, met dan het debat over de cijfermatige resultaten van die aanpak: wie “krijgt” zijn eerste schoolkeuze, wie niet, wie moet uitwijken naar verderafgelegen? Kortom, het Inschrijvingsdecreet in actie. Vragensteller Goeman polste met haar vragen en cijfers naar de stand van zaken in de Brusselse situatie.

Het betoog van minister Weyts kwam erop neer dat finaal de vermelde cijfers (van wie nog geen school gevonden had) gerelativeerd moesten worden: uiteindelijk zou dat veel lager uitvallen. Én hij liet zien met de (gerealiseerde c.q. geplande) extra capaciteit in 2010-2025 en in 2025-2030 dat de inspanningen ter zake van de Vlaamse Gemeenschap aanzienlijk waren, zeker in vergelijking met de Franse Gemeenschap. Een communautaire vergelijking die ook pleegde deel uit te maken van minister Weyts’ antwoorden op dit type van parlementaire vragen.

Ten slotte drong vragensteller Goeman aan op evaluatie en stelde ze voor om na het zomerreces het LOP van Brussel uit te nodigen in de Onderwijscommissie. Daar konden weinigen tegen zijn.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio