25 mei 2023 – Opleidingsprofielen voor drie prehospitaalberoepen in volwassenenonderwijs

Een vraag om uitleg van Loes Vandromme en (geen analoge, zoals hijzelf zei, maar een identieke) vraag om uitleg van Johan Danen vormden een sneller dan verwacht einde van de reeks vragen in deze commissievergadering. Het ging om een Vlaams-federale kwestie waarin met name de provincies zich geroerd hadden ten aanzien van de centra voor volwassenenonderwijs die welbepaalde opleidingen wilden programmeren. Beide vragenstellers vermeldden in hun respectieve inleidingen de concrete details van de problematische situatie van ‘ambulanciers niet-dringend patiëntenvervoer’. Hoe zou minister Weyts, die de goedkeuring van de drie opleidingsprofielen in kwestie “on hold” gezet had, daar nu mee voortgaan?

De provincies hadden inderdaad voorbehoud aangetekend bij die drie ingediende opleidingsprofielen. Momenteel waren alleen door de federale overheid erkende provinciale opleidingscentra gemachtigd om de opleiding tot hulpverlener-ambulancier (dus één van de drie) in te richten, gefinancierd met federale middelen, en er bestonden daarover diverse vereisten in de federale regelgeving. Bovendien waren de twee andere opleidingsprofielen inhoudelijk gekoppeld aan dat van hulpverlener-ambulancier. De Vlaamse regering kon dus niet zomaar zelf ageren in dezen. Onderling bleken de onderwijsverstrekkers het ook niet eens. Vandaar de pauze van de minister in afwachting van (juridische) duidelijkheid ter zake. Nog in mei 2023 zou er overleg met het federale niveau plaatsvinden.

Vragensteller Vandromme voelde bereidheid om dit in orde te brengen en hoopte op een snel positief vervolg. Ook vragensteller Danen drong aan op spoed en vroeg nog aandacht, net zoals Vandromme, voor de 700 ambulanciers niet-dringend patiëntenvervoer met slechts een zgn. voorlopig visum. De minister herhaalde de kern van de Vlaams-federale kwestie en corrigeerde het cijfer van 700: voor niet-dringend patiëntenvervoer zou het om slechts 27 personen gaan; de 700 sloeg op ambulanciers (preciezer: hulpverleners-ambulanciers, vermoedde ik).

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio