24 februari 2022 – Ontwerp van decreet tot regeling van bepaalde aspecten van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs: een kort commentaar

De  ministers Hilde Crevits en Ben Weyts hadden hun toelichting opgevat als een duopresentatie én als een culinaire aangelegenheid met diverse gangen. Ik zag niet meteen een reden voor zulke metafoor: misschien was het het vooruitzicht van de barbecue die minister-president Jan Jambon zou organiseren de dag nadien, waarover we die donderdagnamiddag tijdens een extra actualiteitsdebat uitvoerig geïnformeerd werden door oppositielid Bruno Tobback, wie weet. Er was, leek me, wel enige concurrentie over wat precies de hoofdschotel in het gepresenteerde menu was, maar soit, dat was allemaal ondergeschikt aan de eigenlijke, ernstige inhoud van de zaak, waarmee een passage uit het Regeerakkoord uitgevoerd werd. Na eerst een verwant verhaal in het secundair onderwijs werden duale opleidingen nu ook mogelijk in het volwassenenonderwijs. Wat voorlag, was de decretale basis daarvoor. Je voelde ook hier weer dat “men” hiervan een succesverhaal wilde maken, maar dat er toch ook enige ongerustheid was, zoals al mocht blijken tijdens een recente vraag om uitleg in de Onderwijscommissie over de gang van zaken in het secundair onderwijs.

De regeling was grotendeels dezelfde als voor het secundair onderwijs. Vooral de adviezen van de Vlor resp. de SERV werden bij de vragen van de commissarissen betrokken, maar algemeen was er weinig politieke onenigheid over de zaak. Finaal onthield de Vooruit-fractie zich wel bij monde van Caroline Gennez.

De memorie van toelichting (p.5-8 bovenaan) geeft een goed en kort overzicht van de diverse aspecten die geregeld worden, mét ook de verschillen (net wegens de context van volwassenen) ten aanzien van de regeling voor alternerende opleidingen.

Nog enkele elementen van antwoord van de ministers op de gestelde vragen dan:

  • in de regeling van de leervergoeding (later in een besluit van de Vlaamse regering) zou ervoor gezorgd worden dat leerlingen uit het secundair onderwijs niet verleid zouden kunnen worden om de piste van het volwassenenonderwijs te nemen wegens bijvoorbeeld beter betaald;
  • in de eerste projectoproep in het kader van de Edusprong waren er nog geen projecten m.b.t. duale opleidingen, maar minister Weyts verwachtte die wel na de recente tweede oproep (Vlaamse regering, 18 februari 2022); er waren natuurlijk al wel de zgn. regioscans in dit verband;
  • sommige commissarissen vroegen ook naar duale opleidingen in het hoger onderwijs, wat uiteraard geen voorwerp was van dit ontwerpdecreet, maar goed; minister Weyts kon melden dat de discussie daar niet zo eenvoudig lag (nwvr: dat laatste was een understatement, dacht ik); er liepen wel enkele ESF-projecten en ook in het zgn. Voorsprongfonds waren er projecten die met duale opleidingen te maken hadden;
  • de potentiële cursisten konden gescreend worden met de bestaande ESF-tools;
  • minister Crevits liet weten dat de optie om in verschillende bedrijven tegelijk duaal te leren nog bekeken werd;
  • en er zou na de krokusvakantie een campagne opgezet worden, met ook een infodag op 8 mei 2022.

Voor zover ik dat kon uitmaken telewerkgewijs, werd de tekst finaal kamerbreed aangenomen, met dus die onthouding van de Vooruit-fractie.

Je kunt alvast de video van de bespreking en stemming bekijken.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio