24 februari 2022 – Coronamaatregelen

Héél ‘vreemde’ dag, deze 24ste februari van 2022… wij maakten ons op voor eerst een vergadering van de verenigde commissies van Onderwijs en Werk in het Vlaams Parlement, met een ontwerpdecreet over duale opleidingen in het volwassenenonderwijs (daarover kun je elders op deze pagina’s lezen). Dan zouden om 10.00 u. resp. 13.30 u. twee vergaderingen van de Commissie Onderwijs volgen, maar na het vlotte verloop van de eerste werd de tweede afgelast om plaats te maken voor een dag eerder aangekondigd actualiteitsdebat over politiek hete hangijzers, -- “hete hangijzers” in de Vlaamse context welteverstaan. En dat allemaal, terwijl in de uiterst oostelijke regionen van Europa al vanaf een onchristelijk vroeg uur diezelfde dag een vorm van militair geweld zich ontplooide dat ik in mijn leven nog niet gezien had en waarvan alle gevolgen momenteel nog niet gekend zijn. Jawel, sinds het einde van Wereldoorlog II, die de jeugd van de generatie van mijn ouders zo getekend had, hoorden we vaak over heel wat regionale geweldconflicten, mét betrokkenheid van de zgn. grootmachten. Homo homini lupus… En met de oorlog in het voormalige Joegoslavië in de 90’er jaren van de vorige eeuw kwam het geweld wel héél dichtbij…, maar nu voelde het toch nog heel anders aan. En alsof dat geweld nog niet genoeg was, moest de agressor in dezen de voorafgaande weken en nu nog daar per se nog een hoop theater en fake news bovenop leggen. Hoever kan een mens voorbij alle rationaliteit gaan? En dat was 2022…, niet: 1022 of 1522 of 1870 of 1914 of 1940 of 1956 of 1968 of… Ik moest voortdurend denken aan een opinietekst (voor abonnees) die ik gelezen had die ochtend in mijn krant: van een professor die enkele dagen voordien in een examencommissie gezeteld had bij de verdediging van een doctorale dissertatie van een jonge Oekraïense historicus aan de Katholieke Universiteit van Oekraïne in Lviv (in het westen van dat land) … Terwijl ik deze zinnen typ, lees ik tussendoor deze kop op de website van mijn krant: “Russen vallen Kiev binnen: ‘Maak molotovcocktails’”. Die voormalige minister van Buitenlandse Zaken in de Sovjet-Unie, een Rus, weet je nog?...

Maar… de geplande parlementaire vragen om uitleg zouden dus gesteld worden. De eerste in het relatief korte rijtje, een vraag van Koen Daniëls, was eigenlijk al grotendeels achterhaald en de vragensteller besefte dat ook. Het antwoord was sinds de laatste vergadering van het Overlegcomité (op 4 maart zou dat opnieuw samenkomen) al herhaaldelijk in de media gegeven. Vragensteller Daniëls vertelde nog eens de ontwikkeling in het mondmaskerplichtverhaal (met de afschaffing ervan voor de leerlingen in het lager onderwijs) en wilde weten of nu ook het secundair onderwijs snel zou volgen. Toch nam de bespreking nog 28 minuten in beslag, met naast het eigenlijke, al gekende, affirmatieve antwoord, vooral nog de even gekende verwijzing naar ventilatie en luchtkwaliteit, maar ook, -- begrijpe wie kan --, een verzoek om een studie te bestellen over het nut van… het mondmasker.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de coronamaatregelen binnen het onderwijs van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio