24 februari tot 9 maart 2022 - Schriftelijke vragen

 1. Internaat ‘Huis aan Zee’ De Haan – Mistoestanden
 2. Opleiding personeel intensieve zorg - Initiatieven
 3. NARIC Vlaanderen - Erkenning diploma’s
 4. Studenten hoger onderwijs - Effect leerkrediet op vroegtijdige heroriëntering
 5. Teruggave leerkrediet wegens COVID-19 - Aanvragen 2020-2021
 6. Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) - Secundair onderwijs
 7. Onderwijspersoneel – Eindejaarspremie
 8. Toeleiding werkzoekenden met pedagogisch diploma naar het onderwijs - Initiatieven
 9. Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) – Basisonderwijs
 10. Lesgeven - Anderstalig diploma
 11. Relationele en seksuele voorlichting (RSV) in het onderwijs - Stand van zaken
 12. Opleidingscheques - Stand van zaken
 13. Ondersteuning thuiswerkend personeel Vlaamse overheid - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)
 14. Ondersteuning thuiswerkend personeel Vlaamse overheid - Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)
 15. Ondersteuning thuiswerkend personeel Vlaamse overheid - Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!)
 16. Gezonde maaltijden op school - Struikelblokken
 17. Resolutie geweld en discriminatie tegen lgbtqi+-personen - Onderwijs
 18. Ondersteuning thuiswerkend personeel Vlaamse overheid - Vlaamse Onderwijsraad (Vlor)
 19. Studenten-werknemers - Limburg
 20. Ondersteuning thuiswerkend personeel Vlaamse overheid - Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)
 21. Jaarrapport Vlaamse Opleidingsincentives - Geschrapte opleidingen
 22. Taalbeheersing docenten hoger onderwijs - Databank
 23. Boosterprik voor studenten in de studentenstad - Initiatief universiteiten en hogescholen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio