24 februari 2021 – Vaste benoeming en evaluatieprocedure

’s Ochtends was er een persconferentie geweest en er werd nadien ook een aparte nieuwsbrief over de zaak verstuurd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De actuele vraag van Karolien Grosemans gaf aan minister Weyts de gelegenheid om de zaak te herhalen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Welke impact zou het sociaal akkoord in kwestie hebben op de strijd tegen het lerarentekort, zo vroeg Grosemans.

Minister Weyts herhaalde logischerwijs wat die ochtend gezegd was en dat kun je dus perfect lezen in die andere bronnen. Hij erkende wel dat dit niet zou volstaan, maar het was alleszins wel een goed compromis en, alweer, met het oog op een betere onderwijskwaliteit.

Vragensteller Grosemans was heel blij en vroeg nog naar de timing van de uitvoering ter zake. De rode draad doorheen haast alle interventies (Elisabeth Meuleman, Loes Vandromme, Jos D’Haese, Hannelore Goeman en Jean-Jacques De Gucht) ging dan weer over die “andere zaken die nodig zouden zijn náást dit sociaal akkoord over een (mogelijk) snellere vaste benoeming en een vereenvoudigde maar striktere evaluatieprocedure. Maar er waren ook nog enkele specifieke, maar erg relevante andere vragen ook. Zouden (jonge) leraren anciënniteit kunnen opbouwen in verschillende scholengemeenschappen (Jan Laeremans)? Zou de minister de 60 miljoen euro besparing die hiermee gerealiseerd zou worden herinvesteren in het onderwijs (Jos D’Haese)?

Voor minister Weyts was die 60 miljoen euro een welgekomen “omgekeerde transfer”. Dat mocht ook weleens, zo zei hij. Hij had van deze zaak een positieve zaak proberen te maken. Eind mei/begin juni zou hij ermee naar het Vlaams Parlement komen. En hij herhaalde zijn aanpak, zoals meermaals al in de Onderwijscommissie: van de niet-overladen kar. In haar slotwoord bevestigde ook vragensteller Grosemans nogmaals het prima werk van de minister, mét felicitaties.

Tot slot nog een kleine talige noot: ik hoorde in de bespreking ergens (in het begin) “ontslaan” als voltooid deelwoord van het werkwoord “ontslaan”. Voor een goed begrip (en het staat ongetwijfeld in de eindtermen), dat voltooid deelwoord is “ontslagen”…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio