23 november 2022 – Vlaamse Scholierenkoepel en schoolfacturen

Vandaag had ik niet voor het eerst een groot “FC De Kampioenen”-gevoel… die tv-serie lijkt ook nooit op te houden met herhaald te worden op vrt. Overigens beginnen op dit eigenste moment waarop ik deze regels typ, de Rode Duivels aan hun eerste match op dit atypische WK voetbal. Dus… : wegens alles al genoegzaam bekend én dat voetbalargument, dat dan weer naadloos past bij mijn aanvankelijke metafoor, ga ik het hier heel beknopt houden. Zelfs een hofnar wil zich bij tijd en wijle ontspannen ’s avonds. Ik hoor net hiernaast mijn vrouw roepen…: blijkbaar handsbal van Carrasco in de “grote carré”, maar Courtois toont zich de Redder des Vaderlands, al zal niet iedereen het met mij eens zijn op dat stuk…

Graag snel dus nog wat extra bronnenmateriaal voor de geïnteresseerde lezer:

Interessant in de parlementaire bespreking was nog dat vragensteller Loes Vandromme zo’n beetje de enige was die het debat opentrok naar de ruimere kwestie om de extra nodige middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten. En het andere interessante punt kwam van minister Weyts zelf. Misschien had hij dat ergens al eens eerder gezegd, maar dan is dat mijn ontgaan, waarvoor oprecht excuus: het betrof de zgn. schooltoelage (in het kader van het Groeipakket), die de minister rechtstreeks aan de scholen zou willen laten toekomen, zodat ze met zekerheid aan onderwijs besteed zou worden.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio