23 maart 2023 – Ontwerp van decreet over het gebruik van persoonsgegevens: in het kort

Ondanks de indrukwekkende titulatuur van het ontwerpdecreet was de zaak eigenlijk eenvoudig. Die had bijvoorbeeld te maken met de toelating voor secundaire scholen om de foto’s van leerlingen op hun identiteitskaarten te gebruiken, met digitale registratie van leerlingengegevens, met evoluties in de regelgeving inzake persoonsgegevens. Zeg maar, een sterk juridisch kader op Vlaams niveau om scholen te ontzorgen. Het ging om mogelijkheden, niet om verplichtingen.

De onderwijscommissarissen hadden nog enkele vragen over bewaartermijnen en databeveiliging. Minister Weyts verwees naar de (kleine) complicatie m.b.t. de zgn. (federale) Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), na een arrest van het Grondwettelijk Hof, maar dat nu nog ontbrekende GBA-advies (nwvr: het advies van de Vlaamse pendant daarvan, de Vlaamse Toezichtscommissie (VTC), was al wél gegeven) was intussen beloofd tegen het einde van de maand, zodat die zaak in orde zou komen vóór de plenaire agendering van het ontwerpdecreet.

Het gehele ontwerpdecreet, incl. nog een paar technische amendementen, werd unaniem aangenomen. Voor de video-opname kun je hier terecht [vanaf 28:58].

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio