23 maart 2023 – Afhakende zijinstromers

De laatste vragen om uitleg van de vergadering brachten ons opnieuw helemaal midden in het dossier van het lerarentekort, nu op basis van een bevraging van de Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs over zijinstromers in het onderwijs. In de plenaire vergadering van de dag voordien ging het er ook nog over, zelfs met enkele cijfers van de minister over de retentie van zijinstromers. Hoe evalueerde hij de diverse bevindingen in die bevraging en welke mogelijkheden zag hij om zijinstromers beter aan boord te houden?

De bevindingen van de bevraging sloten aan bij de bevindingen die de minister ontvangen had vanuit het werkveld. De problemen voor zijinstromers waren gekend. Hun aanvraag m.b.t. te valideren anciënniteit vergde nu eenmaal een procedure die een zekere tijd in beslag nam. Er was de lerarenbonus en er was de mogelijkheid voor zijinstromers om die lerarenopleiding over meerdere jaren te spreiden. Allemaal gekende informatie dus. Met de lerarenopleidingen bekeek de minister wel hoe nog gerichter(dan met het huidige starterspakket vanuit de onderwijsadministratie) ingespeeld kon worden op de behoeften van zijinstromers, ook op het stuk van de aanvangsbegeleiding.

Vragensteller Vandromme zag nog heel wat onduidelijkheden in de situatie van zijinstromers en bracht ook opnieuw het recente onderwijsplan van haar partij in herinnering, waarmee net de lerarenopleiding van zulke zijinstromers gerichter op hun leest geschoeid zou kunnen worden. Vragensteller Meuleman ging door op de vertraging in de toekenning van anciënniteit en op eventuele mogelijkheden om iets te doen aan de werkdruk van zijinstromers. Vragensteller Laeremans wees ook op dat punt van de vertraging in de toekenning van anciënniteit, maar miste nog het antwoord op zijn vraag naar verdere uitbreiding van de anciënniteit waarop een zijinstromer zou kunnen rekenen.

De twee interveniënten, Gwendolyn Rutten en Koen Daniëls, hadden nog heel wat woorden nodig, maar voegden daarmee weinig tot geen nieuws toe aan wat eerder in deze vergadering of in voorgaande parlementaire vergaderingen gezegd was. De minister zelf hintte tot slot nog op de formele onderhandelingen met de sociale partners die nu bezig waren over het voorontwerp van decreet tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt (Vlaamse regering, 10 maart 2023) en verwees naar de gunning intussen van een onderzoek over de motieven voor uitstroom. De drie vragenstellers keken uit naar dat onderzoek.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio