23 februari 2022 – Scholen en cyberpesten

Ter gelegenheid van de Vlaamse Week tegen Pesten stelde Katia Segers een actuele vraag aan minister Weyts over (cyber)pesten. Inderdaad, een schrijnend probleem met soms héél verregaande gevolgen. Waren de scholen volgens de minister voldoende gewapend om de strijd tegen pesten aan te pakken?

Het antwoord leek me héél voorspelbaar… We hadden overigens nog maar enkele dagen geleden in de Onderwijscommissie de verwante vraag om uitleg van Hilâl Yalçin gehoord. Dus jawel, de minister verwees naar het decreet Leerlingenbegeleiding, naar de nieuwe eindtermen, naar de controle door de Onderwijsinspectie en naar de Conflixers. En terecht deed hij dat. Hij voegde daaraan nu nog een accent op cyberpesten toe, waarbij hij melding maakte van een initiatief samen met Child Focus en , -- iets wat we ook al vaker hoorden --, het kenniscentrum Digisprong. Ten slotte waren er ook nog de leerlingenraad en ouderraad als mogelijke kanalen om pestgedrag te melden.

Dat volstond niet voor vragensteller Segers, zo beargumenteerde ze vanuit een bevraging van “Waddist”. Ze voegde zelf nog een ander kenniscentrum toe, Mediawijs (ook terecht), en verwees naar een voorstel van resolutie van haar fractie, met een hele set maatregelen, dat blijkbaar al drie keer ingediend was (twee keer vorige legislatuur en één keer deze legislatuur). Hoe kon nog een laag gelegd worden bovenop de andere initiatieven die al bestonden?

Interveniënt Koen Daniëls herhaalde zijn tussenkomst van de week voordien in de Onderwijscommissie en betrok ook het beleidsdomein Welzijn bij de zaak. Interveniënt Jan Laeremans verwees naar een inspiratietekst ter zake van de Vlor ten behoeve van de lerarenopleidingen en wilde weten of dat al leerstof was in die opleidingen. Interveniënt Hilâl Yalçin haalde cijfers aan uit nog een andere bron, namelijk het onderzoek “Apestaartjaren” van Mediawijs en vermelde het platform van minister Benjamin Dalle, “allesoverpesten.be”. Typisch is dat elke fractie wel haar zeg wil doen bij dit soort activiteiten in de plenaire vergadering. Dus ook voor Groen deed Jeremie Vaneeckhout nog een tussenkomst over een mogelijk laagdrempelig meldpunt en een smartphonebeleid op school.

Minister Weyts stelde dat de Week tegen Pesten intussen een begrip geworden was, met telkens veel media-aandacht. Hij herhaalde het belang van het kenniscentrum Digisprong en voegde nog “Appwel” toe, wat eigenlijk ook een laagdrempelig meldpunt voor jongeren inhield. Er bestond dus inderdaad heel wat. Dat was wel duidelijk. Maar naast al die overheidsinitiatieven moesten misschien ook eens álle “betrokkenen”, die het nodig vonden om anderen te pesten, wat meer in eigen hart kijken, zo dacht ik bij mezelf, terwijl ik de diverse politici bezig hoorde… Die gedachte werd nog versterkt, toen vragensteller Segers inderdaad concludeerde dat men, óndanks al die vele bestaande ‘maatregelen’, het pestprobleem blijkbaar niet onder controle kreeg. Misschien nét omdát die controle misschien veel minder afhing van zulke ‘overheidsmaatregelen’, maar veel meer van iets wat veel moeilijker te sturen valt, namelijk het gedrag van mensen… Het was maar een idee… En toch bleef vragensteller Segers het maar steken op de versnippering van overheidsinitiatieven die de Vooruit-resolutie net wilde remediëren. Ze rekende dus op haar collega’s om ook deze legislatuur een tweede keer naar dat voorstel te kijken.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio