22 februari 2024 – Hoge afwezigheidscijfers van vijfjarige kleuters

Iets analoogs aan wat ik schreef over de Robinpasvraag kan ik hier herhalen. Ja, er waren nieuwe cijfers over de kleuterparticipatie, -- overigens op zich een heel belangrijke kwestie, zoals ik al meermaals in het verleden hier benadrukt heb --, maar alles wat daarmee verbonden is en dus ook in het debat verbonden werd, werd in deze commissie ook al herhaaldelijk besproken (bv. 3 februari 2022 en 2 februari 2023): ouderlijke verantwoordelijkheid en beheersovereenkomst met ouderkoepelverenigingen, de rol van Welzijn, de rol van lokale besturen, financiële sancties (waarbij minister Weyts verder wil gaan dan wat nu al bestaat), belang van Nederlands leren, verdere verlaging van de leerplichtleeftijd (waar nu ook N-VA expliciet voorstander van is). Wat dat laatste betrof, misschien nog dit: vragensteller Roosmarijn Beckers merkte fijntjes op dat de (eerdere) verlaging naar vijf jaar eigenlijk geen wijziging meegebracht had in de mate waarin mensen uit anderstalige allochtone kansengroepen vijfjarigen thuishouden ondanks de huidige leerplichtleeftijd… zouden ze hun kinderen dan wél naar school laten gaan bij een verdere leeftijdsverlaging? Ik vond dat geen gekke vraag.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio