22 december 2022 – Uitstroom van beginnende leraren

Meteen bij mijn lectuur van deze schriftelijk ingediende vraag om uitleg van Jan Laeremans als voorbereiding op de commissievergadering vond ik het al heel vreemd dat dit aanvaard was als “vraag om uitleg”. Ik had onzorgvuldig gelezen, zo bleek, wat bovenaan de pagina bij deze vraag in de vragenbundel vermeld was. Daar stond “Reglementaire omzetting van niet tijdig beantwoorde schriftelijke vraag nr. 10 (2022-2023)”, maar ik had erover gekeken. Geen nood echter, tijdens de vergadering werd het “mysterie” opgehelderd. Door het (politiek) delicate karakter van de uitstroomcijfers had minister Weyts blijkbaar tot tweemaal toe de (door ambtenaren en/of cabinetards voorbereide) antwoorden afgewezen, waardoor de zaak vertraging opliep en finaal een parlementair mechanisme in werking trad, namelijk dus: de omzetting van die schriftelijke vraag in een (mondelinge) vraag om uitleg. Overigens ook alweer een thema dat al wel vaker hier aan bod kwam. Denk maar aan de veelvuldige besprekingen allerhande over het lerarentekort.

Tussen haakjes, een verwante schriftelijke vraag van Hannelore Goeman uit dezelfde periode was wél, zij het laattijdig, regulier beantwoord. In de zomer van 2022 was er overigens ook nog een verwante schriftelijke vraag van Karolien Grosemans. En het verhaal werd nóg wat straffer: toen ik tijdens het typen van deze regels een en ander controleerde, ontdekte ik dat de aanvankelijke schriftelijke vraag van Jan Laeremans van 12 oktober 2022 (mét het antwoord van de minister) toch ook wel gepubliceerd was op 13 december 2022 (i.t.t. wat de minister daarover later in de bespreking beweerde, maar dat vergaf ik hem graag, al was het maar omdat hij zelf eigenlijk nooit Vlaams Parlementslid geweest was…), dus ruim een week vóór deze commissievergadering, maar wél vijf dagen nadat de “vraag om uitleg” ingediend was. Soit, een zaak van elkaar kruisende gebeurtenissen wellicht.

Aangezien het dus nu in wezen om een schriftelijke “cijfer”vraag ging, kan ik het hier dan ook kort houden en de lezer verwijzen naar de bovenvermelde informatie achter de linken. Het concept “startende leraar” was wel een complexe zaak. Het was dus opletten met cijfers daarover en de minister legde die kwestie helder en omstandig uit. Daarmee werd duidelijk waarom hij die aanvankelijke antwoorden teruggefloten had. Begrijpelijk, vond ik. Hij plande op korte termijn een oproep voor een onderzoeksopdracht over instroom en uitstroom in het lerarenberoep (N.B. Ilse Laurijssen en Ignace Glorieux van de VUB deden in 2018 al een onderzoek in dat verband).

Interveniënt-voorzitter Karolien Grosemans verwees vervolgens voor de zoveelste keer naar… planlast en naar andere relevante elementen in het verhaal van het lerarentekort, zoals daar zijn: de Commissie van Wijzen, het Leerpunt, en ook de onderwijsambassadeur. Hoe zat het met de werkzaamheden van die laatste? Interveniënt Loes Vandromme had diezelfde vraag en ook nog wat ideeën voor de aangekondigde onderzoeksopdracht. Op de vraag over de onderwijsambassadeur kwam voorlopig echter geen antwoord.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de uitstroom van beginnende leerkrachten van Jan Laeremans” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio