22 december 2022 tot 12 januari 2023 - Schriftelijke vragen

 1. Buitenlandse diploma's - Professionele erkenning
 2. Lerarentekort - Inzet van onderzoekers, doctors en doctorandi
 3. Hoger onderwijs - Ondersteuning studenten met een functiebeperking
 4. Hoger onderwijs - Studierendement
 5. Hoger onderwijs - Leerkrediet studenten
 6. Hoger onderwijs - Studietoelagen (3)
 7. Hoger onderwijs - Oekraïense jongeren
 8. Studietoelagen hoger onderwijs - Aanvraagprocedure en uitbetaling
 9. Levenslang leren - Volwassenenonderwijs
 10. Zijinstromers schooljaar 2020-2021 – Retentie
 11. Zijinstromers schooljaar 2020-2021 - Bekwaamheidsbewijzen
 12. SES-indicatoren ondersteuning scholen - Opleidingsniveau moeder
 13. Gezonde voedselomgevingen rond scholen - Overleg en maatregelen
 14. Knelpuntberoepen - Afstemming tussen lijst VDAB en coëfficiënt volwassenenonderwijs
 15. Knelpuntberoepen - Afstemming tussen lijst VDAB en coëfficiënt volwassenenonderwijs
 16. Leerlingenstageovereenkomsten - Opschortingen en verbrekingen
 17. Vlaamse toetsen - Advies Vlaamse Onderwijsraad (Vlor)
 18. Zorgkundigen - Opleiding hoger onderwijs microdegree
 19. NARIC-Vlaanderen - Opvolging na geweigerde erkenning van diploma's
 20. NARIC Vlaanderen - Erkenning buitenlandse diploma's
 21. Hoogbegaafdheid op school - Lerende netwerken
 22. Salarisschalen onderwijspersoneel - Stand van zaken
 23. Werking centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's) - Bevraging scholen
 24. Secundair volwassenenonderwijs - Cursisten, personeel en middelen
 25. Vrijetijdspas - schoolactiviteiten
 26. Vrijetijdspas - schoolactiviteiten
 27. Alternerende beroepsopleidingen voor leerlingen in opleidingsvorm 3 van het buso - Evolutie, kwaliteit en effectiviteit
 28. Alternerende beroepsopleidingen voor leerlingen in opleidingsvorm 3 van het BuSO – Evolutie, kwaliteit en effectiviteit
 29. Alternerende beroepsopleidingen voor leerlingen in opleidingsvorm 3 van het BuSO – Evolutie, kwaliteit en effectiviteit
 30. Vrijetijdspas - schoolactiviteiten
 31. Lerarenopleidingen VDAB - Openstelling voor inwoners uit Wallonië
 32. Hoger onderwijs West-Vlaanderen - Participatiegraad
 33. Lerarenopleidingen VDAB - Openstelling voor inwoners uit Wallonië
 34. Onderwijs - Ondersteuning jonge mantelzorgers
 35. Uitstroom beginnende leerkrachten - Maatregelen
 36. Naamloos leerjaar - Impact op hoger onderwijs
 37. Studentenprofielen - Effect ijkings- en instaptoets
 38. Vaste benoemingen in het onderwijs - Nieuwe en uitbreidingen
 39. Deeltijds beroepssecundair onderwijs - Duaal leren
 40. Volwassenenonderwijs - Inschrijvingen duaal leren
 41. Volwassenenonderwijs - Inschrijvingen duaal leren
 42. Grensoverschrijdend gedrag - Doorstroming van informatie tussen parketten en onderwijsinstellingen
 43. Volwassenenonderwijs - Aanbod duaal Leren

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio