22 april 2021 – Welbevinden van kinderen en jongeren

We hadden nog maar net een dag eerder in de plenaire vergadering een heel verwant thema zien passeren bij de actuele vragen en Loes Vandrommes vraag om uitleg nu geleek wel heel erg op die van 11 maart, waarnaar ik ook al eens op 31 maart verwezen had. Oké, er was nu ook sprake van het recent gepubliceerde, nieuwe jaarverslag van de CLB’s, maar in het antwoord van minister Weyts voelde ik toch in sterke mate dat déjà-vu/’inflatie’gevoel dat ik al rapporteerde bij de voorafgaande coronavraag.

Het viel me op dat de minister in zijn toelichting over het handelingsbekwamer maken van de leraren(teams) in de zgn. fasen 0 en 1 van het zorgcontinuüm bij deze gelegenheid nu niet één keer het woord Leersteundecreet liet vallen, terwijl “het stadium van de politieke bespreking” waarin hij nu zei te zitten toch daarop sloeg, niet? Een actieplan leerlingenbegeleiding was eveneens in opmaak, aldus de minister. Daarnaast vermeldde hij nog enkele andere relevante elementen, waaronder het nakende rapport van de Taskforce leervertraging en welbevinden (cf. de voorafgaande coronavragen in deze commissievergadering). Het verhaal over het plan samen met de ministers Beke en Dalle was al eerder verteld… De ministers frustratie over geen media-aandacht voor dat soort constructieve acties begreep ik wel heel goed.

Het enige interessante (en nieuwe) uit de rest van de bespreking leek mij de kwestie van de in de loop van de tijd gewijzigde opdracht van de CLB’s, met name op het stuk van het psychosociale functioneren. De kwestie van de leerlingenparticipatie en het voorbeeld van de zgn. Conflixers hadden we ook al letterlijk gehoord op 11 maart. Minister Weyts had wel oren naar die CLB-opdrachtkwestie, maar dit was niet het moment om bijkomende opdrachten aan de CLB’s te geven. Misschien nog belangrijker vond ik ten slotte het punt van de verbindende leraar die ‘gewoon’ voor goed onderwijs zorgt (en niet met grote psychologische theorieën belast wordt), een punt waarop vragensteller Vandromme en interveniënt Daniëls elkaar bleken te vinden. Terecht, leek mij.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het welbevinden van kinderen en jongeren van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio