21 oktober 2021 – Secundair volwassenenonderwijs

Een ander paar mouwen dan het zomervakantiethema was de kwestie van het dalende aantal cursisten in het secundair volwassenenonderwijs en van het aantal vroegtijdige schoolverlaters dat zich nadien inschreef voor een tweedekanstraject. Vragensteller Loes Vandromme had het rapport ‘Inschrijvingen en kwalificaties in tweede kans leerwegen 2021’ gelezen. De piste van het secundair volwassenenonderwijs werd relatief gezien meer genomen door zulke schoolverlaters, maar in totaal stroomde een veel grotere groep ervan niet in een tweedekanstraject in. Had minister Weyts nog recentere cijfers, quid met de slaagcijfers van de tweedekansers in het secundair volwassenenonderwijs, kon de zgn. Edusprong van de minister goede diensten bewijzen aan dit probleem en hoe zag hij de eventuele rol daarbij van de leerwinkels?

Voor de meest recente inschrijvingscijfers was het nog even wachten en daarbij moest ook rekening gehouden worden met corona, aldus minister Weyts. Wie een tweedekanstraject deed in het secundair volwassenenonderwijs, bleek toch nogal succesvol. Maar er was zeker nog werk aan de winkel en vandaar was dat thema net een van de speerpunten van de Edusprong, waarvan hij nog eens de contouren schetste. Een mediacampagne was gepland. Het actieplan van het Partnerschap Levenslang Leren zou hij binnenkort aan de Vlaamse regering voorleggen.

Vragensteller Vandromme herhaalde het belang van de leerwinkels. Voorzitter Karolien Grosemans vroeg naar de timing van de mediacampagne. Minister Weyts stipte nog vooral aan dat men nu bezig was met de behandeling van de ingediende Edusprongprojecten. Een volgende projectoproep, gebaseerd op de resultaten van de zgn. regioscan, was gepland in het voorjaar van 2022. Communicatiegewijs dacht vragensteller Vandromme ten slotte nog langs aandacht trekkende Tinder-lijnen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het secundair volwassenenonderwijs van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio