21 oktober 2021 – Aanpassing van zomervakantie

We waren intussen een volgende fase ingetreden in “The Story of the Loch Ness Monster”. De lezer herinnert zich ongetwijfeld de commissievergadering van 18 november 2020 resp. van 27 mei 2021. Hoe zat dat nu met eventuele aanpassingen aan de vakantieregeling in het Vlaamse onderwijs?

Mijn commentaar gaat nóg korter zijn dan het antwoord van minister Weyts al bij al toch was. Het nieuwe element namelijk was alleen dat de minister een advies gevraagd had over de zaak aan de Vlor en SERV. De Vlor had aangekondigd voor het einde van het schooljaar een advies te willen opleveren met oog voor zowel het onderwijskundige perspectief als het vrijetijdsaanbod, de impact voor de studenten en de kinderopvang. Met die adviezen zou minister Weyts dan later aan de slag gaan. Doorheen de bespreking, die toch nog een halfuur in beslag nam, voelde je wel zijn m.i. gezonde voorzichtigheid, maar wel altijd debatbereid. Idem bij vragenstellers Loes Vandromme en Koen Daniëls. Vragensteller Elisabeth Meuleman leek me dan weer een stuk gevoeliger voor het zgn. sociale argument in dit verband. Interveniënt Hannelore Goeman sloot zich eerder aan bij Meuleman, interveniënt Roosmarijn Beckers dan weer bij Weyts, Vandromme en Daniëls. Tot zover het politieke plaatje.

Inhoudelijk dan nog even zelf: ik blijf me afvragen of deze hele kwestie wel zo strikt kwantitatief onderzoekbaar is (x dagen minder zomervakantie levert y dagen leerverlies op voor leerlingen m, n en o, wat onderwijsleerinhouden p, q en r betreft…) als sommigen het willen doen voorkomen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio