21 oktober 2020 – Overschakeling naar code oranje

Corona, corona, corona…het was (bijna) al corona wat de klok sloeg deze plenaire vergadering. Eerst een actualiteitsdebat over de toename van het aantal coronabesmettingen en het bezoekrecht in de woonzorgcentra (daarna wel een niet-coronagerelateerd actualiteitsdebat over de mogelijke invoering van een tolheffing door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, oef…) en vervolgens twee actuele vragen over dé recente coronamaatregel in onderwijs: de overschakeling naar code oranje. De zgn. coronacommissie van het Vlaams Parlement was twee dagen voordien (basisonderwijs) ook al over onderwijs gegaan en zou dat twee dagen later (secundair onderwijs) nog eens overdoen. Én tijdens de plenaire vergadering van 14 oktober 2020 was er ook al een actualiteitsdebat over corona en onderwijs, weet je nog?…

Gelet op de twee thema’s van de twee actualiteitsdebatten, duurde het wel even (N.B. De klok wees al 16.30 u, toen het eerste actualiteitsdebat beëindigd werd; begin van het tweede actualiteitsdebat om 16.39 u.), voor de actuele onderwijsvragen gesteld konden worden door Hannelore Goeman en Loes Vandromme. Zowat rond 18.30 u. Wat ik vreesde vooraf, werd grotendeels realiteit: het actualiteitsdebat van slechts een week eerder werd voor een groot stuk overgedaan (bij sommige tussenkomsten met haast letterlijk dezelfde vragen) en intussen wisten we ook perfect welke wijzigingen aan de coronadraaiboeken uit het avondlijke marathonoverleg in de ministers “onderwijsclub” twee dagen eerder gekomen waren, overigens perfect in lijn met wat ik vorige week schreef over het vermelde actualiteitsdebat. Dat ga ik hier dan ook niet meer herhalen.

Vragensteller Hannelore Goeman zoomde nu in op de voorwaarde dat bij (deeltijds) afstandsonderwijs álle leerlingen bereikt moesten worden: hoe ging minister Weyts daarvoor zorgen? Vragensteller Vandromme van haar kant wilde (opnieuw) weten hoever het intussen stond met de beloofde ventielprocedure voor korte vervangingen.

Minister Weyts kon dankbaar rapporteren over dat maandagse corona-overleg met de onderwijsactoren. De eerdere draaiboeken waren niet buitengegooid, wel aangepast. Er zou een motiverende campagne komen over de mondmaskers en voor o.a. de handhaving van de maatregelen moest men politioneel kunnen terugvallen op de lokale besturen.

In haar repliek suggereerde vragensteller Goeman niet voor het eerst ook de onderwijsinspectie op een constructieve wijze in te schakelen in dit verhaal. Vragensteller Vandromme wees op de mogelijkheid om pedagogisch geschoolden die niet konden werken wegens corona in andere sectoren, in te schakelen in de zgn. pedagogische reserve, waarover de minister ook al meermaals sprak. Volgden dan uit alle andere fracties interventies, over o.a. het vermijden van leerachterstand, extra bussen voor het leerlingenvervoer, maar vooral over sneltests ook in het onderwijs.

Minister Weyts bevestigde dat hij die ventielprocedure voor korte vervangingen klaar had en op alle andere punten ging hij welwillend in. Het werd nog eventjes spannend, toen hij interveniënt Elisabeth Meuleman haar communicatie aan de vooravond van het maandagse corona-overleg verweet. Zij sputterde wat tegen, maar mocht, conform het reglement, niet meer reageren.

Ten slotte herhaalde vragensteller Goeman dat ze geen antwoord gekregen had op haar vraag over het bereiken van álle leerlingen bij gedeeltelijk afstandsonderwijs. Vragensteller Vandromme had voor de korte vervangingen nog een technische suggestie, wat de zgn. lerarenplatformen betrof: om ook daar korte vervangingen in rekening te brengen voor het zgn. inzetbaarheidspercentage.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio