21 juni 2023 – Geen getuigschrift bij onbetaalde schoolfacturen

’s Ochtends hadden we het al in de krant (voor abonnees) kunnen lezen. Nadien ook een update op VRT NWS, waarin de directeur van de desbetreffende school al gas teruggenomen had én tijdens het vrt-middagjournaal uitgebreide aandacht voor het thema én voor Vlaams Parlementslid Hannelore Goeman van wie tegen die tijd duidelijk was dat ze er later die namiddag een actuele vraag over zou stellen aan onderwijsminister Ben Weyts. Op een wat sibillijns (laatste) zinnetje van hem na in het bewuste De Standaard-artikel (nwvr: tijdens de parlementaire bespreking werd dat wél helder) hadden we van hem nog niets meer vernomen, maar de kern van de zaak was dus al gezegd… alweer. Wat ging de parlementaire vraag nog meer opleveren, vroeg ik me af. Vragensteller Goeman wilde ter zake een heel duidelijk signaal van de minister krijgen en vroeg hem welke concrete stappen hij de voorbije jaren ondernomen had.

De minister sprak gelijk duidelijke taal, zoals al uit de VRT NWS-publicatie gebleken was en sprak daarmee ook de sfeerschepping van de vragensteller tegen: de regelgeving was heel duidelijk, de casuïstiek zeldzaam. Het financiële deel van het verhaal hadden we trouwens al vaak gehoord. Dat kenden we intussen en dat bleek nogmaals uit de tussenkomsten van de diverse fracties. Maar éven wáár, -- de waarheid heeft haar rechten --, was de verwijzing van vragensteller Goeman naar het ruimere probleem van de werkingsmiddelen van scholen en de ontwikkeling daarvan de voorbije járen (meervoud dus), wat uiteraard evenmin mag betekenen dat álles zomaar door de school (lees: de overheid) betaald zou moeten worden.

Eén ding uit de concrete Etterbeekse casus hoorde ik echter niet in het Vlaams Parlement: de directeur zelf zei dat het in hun concrete situatie niet per se ging om ouders die niet konden betalen, maar soms gewoon ietwat slordig omsprongen met zulke facturen, tja…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio