21 juni 2023 – Hogere kosten voor scholen door federale fiscale hervorming

Na een compleet overbodige én kinderachtige farce (nwvr: bekijk zeker ook de videobeelden want die zijn uiterst geschikt om bij de modale burger politieke interesse op te wekken…) rond de officiële vlag van het Vlaams Gewest/Vlaams Parlement helemaal aan het begin van de plenaire vergadering, waarbij die om 14.14 u zelfs geschorst werd om het Uitgebreid Bureau van die laatste bijeen te roepen konden de actuele vragen pas met iets meer dan een halfuur vertraging aangevat worden. De actuele onderwijsvragen waren de laatste in de rij. Eerst de vraag van Arnout Coel: over een federale kwestie met eventuele impact op Onderwijs, die eigenlijk voortborduurde (maar dan dus voor Onderwijs) op de eerste actuele vraag van de vergadering. Het was duidelijk een punt dat de aandacht kreeg van de diverse Vlaams-nationalistische posities in het politieke spectrum. Dat sprak. Het viel me wel op dat vragensteller Coel het had over “de totstandkoming van die fiscale hervorming”, terwijl, bij mijn beperkte weten althans, er op dit moment hoogstens sprake kon zijn van een hangend proces. Soit, vragensteller Coel zag dus ook nu al de btw op scholenbouw (N.B. Hij ‘vergat’ daarbij even de verdienste van de vorige onderwijsminister, Hilde Crevits) van 6 procent naar 9 procent gaan. Wat vond zijn partijgenoot-minister Ben Weyts daarvan?

Die sprak, gelukkig, in de voorwaardelijke wijs, maar had tegelijk zijn rekenoefening gemaakt c.q. laten maken en het ging niet alleen over scholenbouw, maar ook over schoolboeken, oké. Vragensteller Coel bewees gelijk dat ook hij kon rekenen en gaf meteen het equivalent van de eventuele btw-verhoging op de desbetreffende onderwijsposten in termen van aantal plaatsen voor leerlingen: iets meer dan 8.000 plaatsen, zo bleek.

Conclusie: de spreekwoordelijke Vlaamse vinger ging zeker aan de federale pols gehouden worden, zodat naar Iers en Engels voorbeeld (nwvr: ik heb dat, gezien de tijd, niet kunnen checken) het btw-tarief op boeken niet van 6 naar 9 procent zou gaan, maar van 6 naar 0 procent. De extrapolatie van vragensteller Coel naar eenzelfde ingreep in scholenbouw kan ik als voorzitter van de raad van bestuur van AGION dan misschien wel toejuichen, het verhaal is vanuit het federale oppositieperspectief misschien een ietsiebietsie simpeler dan de echte fiscale realiteit waarin veel met veel samenhangt… Overigens ook Onderwijs tout court als (publiek) basisgoed wordt grotendeels gefinancierd met belastingsopbrengsten, dus… ik nam aan dat ook vragensteller en minister het daarmee eens waren én bleven.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio