21 februari 2024 – Onaangepastheid van onderwijsaanbod aan arbeidsmarkt

Ondanks de ruim drie kwartier die de plenaire vergadering nodig had voor de twee onderwijsthema’s bij de actuele vragen kan ik het daarover met een gerust hart hier erg kort houden. Na een korte schorsing van de vergadering wegens een pro-Palestijns protest op de publiekstribune en nog vragen over niet-onderwijsthema’s was het de beurt aan Hannelore Goeman en Bob Savenberg, die zich baseerden op een artikel in De Tijd. Maar eerlijk gezegd, het gesprek dat daarop volgde, met de twee vragenstellers, de minister en enkele interveniënten was herhaling en niets dan herhaling voor wie de Onderwijscommissie van ditzelfde Parlement pleegt te volgen: ingrepen in de programmatie in het secundair onderwijs (NB. Ook al in Onderwijsdecreet XXXIII), de RTC’s, de staten-generaal tso/bso (cf. Commissie-Brinckman), allerlei extra middelen voor tso/bso, de VOKA-Talentcenters, de splitsing van wereldoriëntatie in het lager onderwijs, de perceptiekwestie rond tso/bso, …

Sorry hoor, maar dit was je reinste bezigheidstherapie… De Rubicon werd zelfs twee keer in korte tijd overgestoken en dàt heeft zelfs Gaius Julius Caesar nooit gepresteerd. Maar toch opgelet, beste lezer, want de Iden van maart zitten er stilaan weer aan te komen…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio