18 januari 2024 – Schrappen van studierichting Latijn bij Examencommissie secundair onderwijs

Van dezelfde Vlaams Belang-fractie volgde als tweede thema van deze commissievergadering iets veel onschuldigers. Nu van onderwijscommissaris Jan Laeremans. Interessant was wel, -- het gebeurt bij mijn weten niet zo vaak --, om vast te stellen dat het aanvankelijke, weigerachtige antwoord van minister Weyts in de eerste ronde finaal best wel een hoopgevend antwoord werd, wat de bekommernis van vragensteller Laeremans betrof. Diens link van het thema met de (actieve en passieve) vrijheid van onderwijs leek mij wel van bij het begin zwaar overtrokken, en dat bleek ook na het antwoord van de minister.

Waarover ging het? Bij de Vlaamse Examencommissie kon voor de studierichting Latijn in de tweede graad secundair onderwijs in de toekomst geen examen meer gedaan worden, terwijl er volgens vragensteller Laeremans toch wel een publiek voor bestond. Dat was dus een probleem, tot en met deels een rem op de actieve en passieve vrijheid van onderwijs. Hij sprak zelfs over het risico dat een cursist of een ouder “tegen deze beslissing naar het Grondwettelijk Hof stapt”, maar aangezien het bij mijn weten hier niet over een decretale aanpassing ging, bestond dat risico sowieso al niet. Waarom die afschaffing (met diverse bijkomende vragen), maar vooral de onuitgesproken vraag naar een positief initiatief van minister Weyts, die toch nog maar zelf heel recent rond de programmatie van klassieke talen zo’n soort initiatief genomen had, zelfs tégen het advies van de Raad van State in… tja?

De minister argumenteerde aanvankelijk nog dat de Examencommissie autonoom werkte en hoe diens beslissing rond Latijn tot stand gekomen was, maar na niet onterecht tegenspreken van vragensteller Laeremans, ondersteuning door Vooruit-nieuwkomer Emine Gül Isci voor deze zaak en het pleidooi van Loes Vandromme om dan toch deelcertificaten voor gemeenschappelijke basisvakken tussen studierichtingen mogelijk te maken, stuurde de minister duidelijk bij. De deur voor dialoog met de Examencommissie stond open, zo zei hij, want hij wilde op een of andere manier tegemoetkomen aan de vraag, maar niet vooruitlopen op die gesprekken met de Examencommissie. Tot enige blijdschap bij vragensteller Laeremans.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio