21 april 2022 – Werkdruk van en planlast bij leraren

Toen ik het thema van deze vraag om uitleg (eerste deel) voor het eerst las, dacht ik: “aha, daar is de zomervakantiekwestie weer na de ook mij bekende COC-enquête ter zake.” Maar wat bleek algauw? Het ging helemaal niet over die kwestie op zich of het resultaat van de COC-enquête op dat stuk. Het ging opnieuw over… planlast en de nieuwe rol daarin van de Onderwijsinspectie: een plaat, -- om eventjes een metafoor te gebruiken die in de partij van vragensteller Karolien Grosemans niet onbekend is --, die zij al meerdere keren gedraaid had. Bovendien zou blijken dat haar eigenlijke kernvragen toch nog te vroeg kwamen. De koppeling aan het zomervakantiethema van de COC-enquête noemde vragensteller Grosemans zelf tussendoor enkele keren een expressie van haar eigen creativiteit. Sta me toe, beste lezer, om op die uitspraak geen commentaar te leveren… oeps, nu doe ik het toch, soit. Samengevat waren het hier dus opvolgingsvragen bij de eerdere vragen op 5 oktober 2020 en 25 maart 2021, gerelateerd ook aan Grosemans’ persbericht op 23 februari 2022. En uit haar slotwoord zou later blijken dat ze zeker nog niet genoeg had van het thema. Maar wat wist minister Weyts nog?

Over de werkdruk bij leraren: niets wat we nog niet eerder gehoord hadden. Niet onlogisch trouwens. En over de rol van de Onderwijsinspectie m.b.t. planlast ter gelegenheid van doorlichtingen: door corona had de introductie van de zgn. planlastradar vertraging opgelopen en er was dus nog geen rapport ter zake met aanbevelingen. Idem voor de impact van maatregelen uit cao XII, die nog maar operationeel waren sinds oktober-november 2021. Alweer niet onlogisch.

Na achtereenvolgens een uiting van begrip over het antwoord van de minister door vragensteller Grosemans, een bevestiging van het belang van het planlastprobleem door interveniënt Steve Vandenberghe en een vraag van interveniënt Loes Vandromme over de geplande timing van de planlastcalculator en over de rol van het schoolbestuur in het planlastprobleem, hoorde ik dezelfde plaat nog voortdraaien. Toegegeven, ik kon best genieten van de virtuele Leviathan (van Thomas Hobbes), een nieuwe metafoor die minister Weyts als kleine uitweiding opdiste. Maar toch ook nog even ernstig: ook mij lijken de architecten van “administratieve last” voor leraren zeker divers, maar de zgn. (ook juridische) accountability, die ook de Vlaamse overheid al jaren zo hoog in het vaandel draagt, impliceert op de concrete werkvloer van een school misschien toch wel meer verplichtingen dan diezelfde overheid wil laten uitschijnen, zoals de minister ook nu weer deed. Maar daarover heb ik m.b.t. schooldoorlichtingen en …eindtermen de voorbije jaren al meermaals geschreven… Ik zet die plaat dan ook zelf nu maar even af.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio