21 april 2022 – Aanpak van leerachterstand

Door omstandigheden kon ik deze vraag om uitleg niet live meemaken, maar bij de lectuur van de vele vragen verwachtte ik, door de aard van het thema, heel veel herhaling in de bespreking. Corona, leerachterstand (en onderzoek ter zake), lerarentekort, burn-out, zomerscholen, privébijlessen…hoe vaak hadden we het, ook recent, al niet gehoord? Mijn vrees kwam uit en ik had veel begrip voor minister Weyts, die zijn antwoord eufemistisch begon met “De vraag verbaast mij een beetje.” Beste lezer, ik ga het me voor deze gelegenheid ook wat makkelijk maken en nu eens niet al die vorige gelegenheden opzoeken waarop ik over de vermelde zaken geschreven heb naar aanleiding van parlementaire vragen en andere initiatieven, maar gewoon hier telegrammatisch op enkele zaken wijzen.

Minister Weyts begon met al genomen maatregelen, heel logisch: Bijsprong (100 miljoen euro), omzetting van uren in punten, zomerscholen (10 miljoen euro) en tutoring, werkgroep met pedagogen, Commissie Beter Onderwijs, middelen voor pedagogische begeleidingsdiensten inzake effectieve didactiek, Vlaamse toetsen. Je ziet het, beste lezer, allemaal stuk voor stuk bekende materie, zij het uiteraard dat die dingen niet zonder kritiek zijn, maar soit, daarover had ik het al uitgebreid in het verleden.

Dan waren er nog enkele vragen i.v.m. de registratie van zieken en zelfs van hoeveel leerlingen hoeveel uur “in de studie” moesten zitten. Wat dat eerste betrof, diende de minister vragensteller Hannelore Goeman stevig van antwoord. Hij verwees daarbij naar het harde werk van de CLB’s in coronatijden en wees de vragensteller ook terecht inzake de opvolging van afwezigheidscijfers op grond van ziekte. En wat dat tweede betrof (hoeveel in de studie), was de minister (terecht, leek mij) geen voorstander van extra registratiesystemen op school.

Ten slotte dan nog het lerarentekort. Uiteraard mét herhaling van cao XII en van de 535 kinderverzorgers (cf. ook in het vaarwater van Welzijn), maar finaal ook een stevige terugkaatsing van de bal naar het federale niveau, waarop de partij van vragensteller Goeman wél regeringsverantwoordelijkheid opnam… Inderdaad, die war for talent, waarvan de minister sprak, het was allemaal niet zo makkelijk.

In de rest van het nog lange verhaal kregen we, leek mij, te lange tussenkomsten zonder veel nieuws, met als orgelpunt nog een slotwoord van vragensteller Goeman dat men bezwaarlijk nog een slotwoord kon noemen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de aanpak van de leerachterstand van Hannelore Goeman” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio