20 oktober 2022 – Vlaams Leesoffensief

Waarom Annabel Tavernier nu deze vraag om uitleg moest stellen, ontging mij totaal. Minder dan een maand geleden hadden we over dit thema een gedachtewisseling gehad, maar vragensteller Tavernier wilde al weten of minister Weyts al met zijn collega’s van Cultuur en Welzijn gesproken had in het kader van de coördinatie van het hele project. Met die strakke periodiciteit kun je wel vele vragen om uitleg verzamelen op je persoonlijke (Balanced) Scorecard

Gelukkig hield de minister het kort. En geen interveniënten: dat scheelde ook meer dan een slok op de borrel. Er was opnieuw de verwijzing naar de recente Ierse uitstap van de onderwijscommissarissen: in het Ierse onderwijs waren blijkbaar al goede resultaten geboekt inzake taalgericht vakonderwijs, waarover ik op deze pagina’s al eens geschreven heb, met name ook wat betreft de respectabele leeftijd van die inderdaad interessante aanpak. Het Vlaams Talenplatform kon en wilde een rol opnemen in dit hele verhaal. Ten slotte was er ook nog het geplande ‘kenniscentrum’ uit het rapport van de commissie-Brinckman. Dat was inderdaad hetzelfde als wat bedoeld was sub operationele doelstelling 8.1 van de adviesnota, die al op 22 september 2022 voorgelegen had. Naar verluidt, zou dat kenniscentrum voortaan door het leven gaan onder de naam “Leerpunt”.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio