20 oktober 2022 – KOALA-taaltest

Niet zozeer over de koalatest zelf (cf. ook Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven) als wel over enkele randvoorwaarden (financieel, tijdbesteding voor afname) gingen deze vragen om uitleg van Elisabeth Meuleman en Hannelore Goeman. Hoe zat dat met die kostprijs (in tijden waarin de werkingsmiddelen van de scholen sowieso al onder druk stonden, om het zacht uit te drukken)? Wat met de tijdbesteding bij een afname met een papieren versie versus met een digitale versie? Tijdens de bespreking haalde vragensteller Goeman bovendien het rapport aan over de belrondes en dialooggroepen over taalscreening en taalintegratietrajecten door de Onderwijsinspectie (februari 2022).

Minister Weyts werd haast euforisch over de eerste ervaringen met de koalatest. Als reactie op de financiële kritiek (kostprijs: 5,99 euro/kleuter) haalde hij opnieuw zijn lijstje boven met de diverse bedragen ten behoeve van het kleuteronderwijs. In totaal: 129 miljoen euro. De minister leek te zeggen: ik heb toch al mijn duit in het financiële zakje gedaan. De voorbije gang van zaken voor de digitale versie van de koalatest had toen slechts één firma opgeleverd, maar de minister wilde de marktwerking alle kansen geven. Indien nodig, zou hij zelf tussenkomen, maar hij wachtte eerst af.

Maar daarmee was het gesprek nog lang niet gedaan. Eerst nog 20 minuten replieken van de twee vragenstellers en tussenkomsten van zes (!) interveniënten, tot en met zelfs de Jean-Jacques De Gucht-klassieker van de verlaging van de leerplichtleeftijd naar 2,5 jaar… Eerlijk? Echt iets toevoegen deden al die vele woorden niet.

Finaal bevestigde minister Weyts dat het een uitstekende maatregel was. Vragensteller Meuleman voorzag nog de verwijzing van de minister naar haar kritische communicatie van destijds (‘taalwoestijn die Weyts uiteindelijk zou gaan realiseren’) van de nodige context. En vragensteller Goeman meende wat gerommel in de meerderheid te zien in de uitrol van de taaltesten. Maar vooral: “Maar er is op het niveau van deze meerderheid echt nog werk om de scholen meer richting te geven over wat een goede visie is, een goede pedagogische aanpak van taalontwikkeling bij kleuters. Zodoende krijgen de scholen ook houvast om hun eigen taalbeleid verder vorm te geven.” Dat begon naar wel erg veel naar staatspedagogie op dit terrein te ruiken, me dunkt.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio