20 oktober 2022 – Ontwerpakkoord over gebruik van digitale communicatiemiddelen op school

Een korte, krachtige en duidelijke vraag om uitleg van commissievoorzitter Karolien Grosemans naar aanleiding van het ontwerpakkoord (een afsprakenkader) tussen minister Weyts en de Vlaamse sociale partners in het onderwijs over het gebruik van digitale communicatiemiddelen op school. Zij plaatste die aanpak tegenover de federale wet die (soortgelijke) elementen bevatte over deconnectie van digitale communicatiemiddelen (voor werknemers en werkgevers uit de privésector en voor federale ambtenaren). Waarom geen decreet in dit verband voor het Vlaamse onderwijs?

Digitalisering vond minister Weyts heel belangrijk. Het bedoelde ontwerpakkoord (als gevolg van de eerdere onderwijscao) sloeg op personeelsleden, leerlingen en ouders. Met dat afsprakenkader over een aantal voorwaarden ter zake konden perfect lokaal eigen afspraken gemaakt worden naargelang van de situatie. Die moesten dan gewoon opgenomen worden in het eigen arbeids- en schoolreglement. Maar dus geen decretale regeling. Dat leek mij duidelijk én terecht. Voor de minister was er ook geen absoluut recht op deconnectie. Ik wist niet heel zeker wat hij daarmee heel precies bedoelde, maar ik ga ervanuit dat het gebrek aan zo’n absoluut recht voor redelijke mensen inderdaad geen probleem hoeft te zijn.

De reactie van vragensteller Grosemans vond ik heel pertinent, want uit het “onderwijsleven” gegrepen. De twee tegengestelde kampen van ouders bij haar rondetafelgesprek over o.a. het voorliggende thema waren heel herkenbaar voor wie wat vertrouwd was met actuele praktijken ter zake in de Vlaamse scholen. De lokale invalshoek van de minister vond vragensteller Grosemans dan ook opportuun, een decretale regeling van bovenaf niet.

De minister voegde nog toe dat tegen september volgend jaar er dan een regeling zou moeten zijn en dat de afspraken in het arbeidsreglement opgenomen zouden zijn. Interveniënt Johan Danen wilde toch nog een iets strikter kader hanteren. Ik begreep niet goed in hoeverre zijn voorbeeld van een lokale afspraak strikter was dan het afsprakenkader waarover de minister gesproken had. Overigens, Danens conclusie “Dat leidt ertoe dat een dringende mail nooit langer dan een dag onbeantwoord blijft.” leek mij op zijn minst ook voor heel wat discussie vatbaar…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio