20 oktober 2022 – Moslimexecutieve en islamonderricht

Een enorm uitgebreide, ingediende vraag om uitleg van Kristof Slagmulder over de mogelijke gevolgen van de intrekking van de erkenning van de Moslimexecutieve (EMB) door federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, zowel voor het islamonderwijs in het Vlaamse leerplichtonderwijs en voor de lerarenopleidingen islam als voor de imamopleiding (onderdeel KU Leuven). Daarbij herhaalde vragensteller Slagmulder ook de oplossing van zijn partij (en wellicht ook van andere politici) voor het feit dat de erkende instantie van het islamitisch godsdienstonderwijs (vzw CIO) inzake leerinhouden van dat godsdienstonderwijs rechter én betrokken partij was.

Minister Weyts hield de zaak, niet onverwacht volgens mij, relatief beknopt. Er zouden slechts beperkte gevolgen zijn voor Onderwijs. Voor de organisatie van het vak islam meldde de minister nog dat de inspecteurs levensbeschouwelijke vakken (dus ook voor islam) onder de administratieve leiding van de inspecteur-generaal van de Onderwijsinspectie werkten.

Vragensteller Slagmulder verwees voorts naar een belofte van de minister( m.b.t. het probleem van de bekwaamheidsbewijzen) om te gaan praten met de erkende instanties en de vereniging voor levensbeschouwelijke vakken. Wat was op dat vlak al gebeurd? En interveniënt Kathleen Krekels deelde voor een stuk de bezorgdheden van vragensteller Slagmulder en herinnerde aan een vraag om uitleg van haar partijgenote Nadia Sminate aan minister Bart Somers, waarin die sprak van een bepaald overlegplatform met vertegenwoordigers van het Departement Onderwijs en Vorming, de universiteiten, vertegenwoordigers van de Vlaamse moslimgemeenschap en experten. Hoever stond het met dat platform? En zou wie actief was voor een zgn. Europese visie op de islam niet een meer officiële partner kunnen worden binnen het CIO in de contacten met de minister?

Voor zijn belofte inzake bekwaamheidsbewijzen rekende minister Weyts op de nieuwe CIO-voorzitter, mevrouw Bayraktar. Over het platform van zijn collega Somers liepen nog geen gesprekken. Tot slot herhaalde vragensteller Slagmulder nog eens het algemene standpunt van zijn partij over islamonderricht in Vlaamse scholen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio