20 oktober 2022 – Energiefactuur in volwassenenonderwijs

De hoge energieprijzen waren bekend alsook intussen de tegemoetkoming vanwege de overheid ten aanzien van openbare instellingen. Kristof Slagmulder citeerde uit Schooldirect van 30 september 2022: daarin stonden de compensaties voor diverse onderwijsniveaus en andere, maar niet voor het volwassenenonderwijs (cvo en cbe; die laatste tegenwoordig gekend onder de naam “Ligo”). Zou minister Weyts ook voor hen nog over de brug komen?

Hij was het volwassenenonderwijs niet vergeten: het ging daarbij zelfs om recurrente middelen, maar het betrof… slechts 1 miljoen euro (voor meer dan 35 centra). Uiteraard volgde ook hier weer het (oudere) lijstje cijfers en maatregelen: inzake corona, Edusprong (60 miljoen euro) en het nieuwe financieringssysteem zou geëvalueerd worden, zodra de corona-effecten verleden tijd waren.

Vragensteller Slagmulder wilde meer. Cvo’s zouden ook moeilijker een beroep kunnen doen op leslokalen van derden net wegens de gestegen energiekosten, zo had interveniënt Arnout Coel vernomen. Interveniënt Hilâl Yalçin herhaalde het beeld van de druppel op een hete plaat van vragensteller Slagmulder. Was er nog iets mogelijk?

De minister praatte momenteel nog met het volwassenenonderwijs, maar deed geen toezeggingen. Voor het overige niets dan herhaling. Zo ook bij vragensteller Slagmulder zelf.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio