20 oktober 2022 – Bachelor-na-bacheloropleidingen buitengewoon onderwijs, zorgverbreding en remediërend leren

Wat waren de plannen van minister Weyts met de ba-na-ba’s buitengewoon onderwijs en zorgverbreding en remediërend leren? Verplicht maken in het buitengewoon onderwijs om zo bijvoorbeeld de uitval van starters tegen te gaan? Ook dit was een al ouder verhaal.

Minister Weyts zou de genoemde opleidingen niet verplichten, maar ze waren natuurlijk wel heel waardevol. Wel kon eventueel een verhoging van de salaristoeslag (het zgn. recht op een niet-verworven salarisschaal) voor de houders van die diploma’s bekeken worden en er waren natuurlijk ook de al enkele keren vermelde gesprekken met de lerarenopleidingen, die “dra afgerond” zouden zijn, aldus de minister. Ik ben benieuwd…

Vragensteller Krekels ging in haar repliek door op de financiële kanten van de zaak: er was inderdaad die salaristoeslag, maar er was ook de (beperkte, namelijk slechts voor 50%) financiering zelf van de bewuste opleidingen. Hoewel Krekels’ uitleg niet verkeerd was, had dat tweede probleem toch wat helderder gesteld kunnen worden. In volle coronatijd op 3 december 2020 (vraag om uitleg van Loes Vandromme) passeerde de kwestie al eens, én overigens erg duidelijk, de revue, stelde ik vast bij nazicht van mijn archief.

Interveniënt Johan Danen polste naar mogelijkheden om werk in onderwijs op een soepele manier te combineren met het volgen van zo’n ba-na-ba. Minister Weyts reageerde: misschien kon de recente zgn. lerarenbonus daarvoor opengesteld worden.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio