20 oktober 2022 – Toekomst van UHasselt

Minister Weyts had blijkbaar bij de voorbije opening van het academiejaar van de Limburgse Associatie inzake programmatie van nieuwe opleidingen dingen gezegd die niet in goede aarde waren gevallen bij de rector van de Universiteit Hasselt. Het was een al ouder verhaal, meende ik me te herinneren, mét een blok van Limburgse parlementsleden over de partijgrenzen heen destijds, waarin overigens in het recente verleden al enkele positieve beslissingen door de Vlaamse regering genomen waren. Als gevolg van die beslissingen waren net nu alvast vier nieuwe opleidingen van start gegaan. Maar er was dus blijkbaar discussie over hoe dat verhaal een verder vervolg zou krijgen: enkel nicheopleidingen, of toch ook algemene opleidingen (lees: die ook al elders bestonden)?

Minister Weyts herhaalde zijn stelling van toen. Hij onderbouwde die voorts met het voorbeeld van de bacheloropleiding rond gaming van de Hogeschool Howest in West-Vlaanderen, die internationaal hoogaangeschreven stond en ook studenten van heel Vlaanderen aantrok. De UHasselt kon, ook door de eigen onderwijsmethode, studenten van elders aantrekken. Ten slotte keek de minister uit naar de resultaten van de vele lopende projecten in het kader van zijn zgn. Voorsprongfonds. Toch een waar kluwen van projecten volgens mij, dat Voorsprongfonds, maar dat terzijde.

Vragensteller Danen bleef herhalen dat bijvoorbeeld een opleiding burgerlijk ingenieur in Limburg opportuun zou zijn: niet met alle afstudeerrichtingen, maar toch in een aantal niches, bijvoorbeeld inzake ruimtevaart (samen met bv. de Technische Universiteit Eindhoven). Dezelfde redenering maakte Danen voor een masteropleiding geneeskunde als vervolg op de al bestaande bacheloropleiding. En weerom, mét bepaalde specialismen. Had minister Weyts in eigen naam gesproken, of namens de hele Vlaamse regering?

Vragensteller Danen kreeg ook steun van andere Limburgse parlementsleden: van Hilâl Yalçin, die de hele achtergrond van de zaak nog eens op een rij zette; van Roosmarijn Beckers, weliswaar bij monde van haar niet-Limburgse partijgenoot Kristof Slagmulder; van Karolien Grosemans, hoewel zij anders dacht over de manier waarop een en ander het best aangepakt werd (vooral technische profielen) en aldus weer aansloot bij de minister.

Die schetste wat er intussen toch al gebeurd was voor het studieaanbod in Limburg, mét daarbij aandacht voor specialismen, waarover toch ook vragensteller Danen gesproken had. Het belangrijkste verschil tussen beide houdingen leek mij vooral dat het ‘kamp’ van Danen het aantal nieuwe opleidingen voor Limburg in de toekomst (na 2024… conform het groeiplan voor 12 nieuwe opleidingen uit 2018) een stuk ruimer zag dan minister Weyts nu. Danen herinnerde trouwens aan hoe het gelopen was met de rechtenopleiding van de UHasselt, die er aanvankelijk ook niet leek te kunnen komen. Afwachten maar.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio