20 mei 2021 – Beleidsparticipatie voor ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Loes Vandromme verwees naar een rapport van 2018 van diverse belangenorganisaties van personen met specifieke onderwijsbehoeften en erkende ouderkoepelverenigingen over de beleidsparticipatie voor ouder- en belangenorganisaties van personen met een handicap. Het was de toenmalige minister van Onderwijs Crevits die hun daarvoor een projectsubsidie had toegekend. Vragensteller Vandromme vatte de verschillende pistes samen die het rapport zag voor een toekomstige beleidsparticipatie van de betrokken actoren. Ze bracht de zaak in verband met de actualiteit van het zgn. Leersteundecreet (nwvr: eerlijk gezegd, van een conceptnota in dat verband had ik al gehoord, maar van een hangende decretale tekst …?). Minister Weyts sprak overigens zelf nadien ‘slechts’ van een “conceptnota in voorbereiding”. Hoe zag hij in dat verband zelf die beleidsparticipatie en de concrete voorstellen van het vermelde rapport? Vandromme alludeerde daarbij ook op mogelijkheden van de stuurgroep die in het kader van de ondersteuningsnetwerken operationeel was.

Het antwoord van de minister was heel kort. Er werd al heel wat overlegd met de genoemde actoren en hij verkoos niet nog bijkomende participatiestructuren in het leven te roepen. Hij somde in de twee ronde trouwens een hele resem actoren op. De vermelde stuurgroep was niet samengeroepen in het kader van het toekomstige Leersteundecreet: er was wel bilateraal overleg en ook de betrokkenheid van de formele adviesorganen. De timing voor de conceptnota in kwestie bleek, na een bijkomende vraag van Vandromme, “juni 2021 op de Vlaamse regering” te zijn, aldus minister Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio