2 mei 2024 – Leerlingen zonder school

Het wordt bijna een constante nu, om niet te zeggen helemaal: ook voor deze laatste vragen om uitleg in de Onderwijscommissie deze legislatuur kon/moest ik veel grasduinen in mijn archief. Er werd begonnen met twee gekoppelde vragen van Loes Vandromme en Emine Isci over leerlingen die om diverse redenen geen school hadden en dus “lesloos” thuis zaten. Ik beperk me hier tot slechts enkele voorgaande besprekingen van dat thema: 23 maart 2023, 16 februari 2023, 15 februari 2023 en 28 april 2022. Het ging daarbij vooral over geschorste/definitief uitgesloten leerlingen, de tekorten aan zgn. NAFT-trajecten, de zgn. Talentcenters (nwvr: net vandaag had minister Weyts de Vlaams-Brabantse vestiging in Zellik geopend) en incentives voor ontbrekend studieaanbod. De vermelde referenties spreken boekdelen voor de spreektijd die het thema deze legislatuur in het Vlaams Parlement gekregen heeft, en dan laat ik de zgn. RTC’s hier nog buiten beschouwing. Bekend dus, maar zeker geen eenvoudig terrein.

Vragensteller Vandromme beklemtoonde de nood aan meer bekendheid voor de zgn. flexibele trajecten (nwvr: minister Weyts stelde een omzendbrief, met bijhorende communicatie, in het vooruitzicht op korte termijn), de nood ook aan meer data (nwvr: de bedoelde leerlingen waren niet alleen geschorsten) en vooral incentives voor scholen om in meer studieaanbod te voorzien waaraan nu net een tekort was.

Vragensteller Isci had zeker ook oog voor de geschikte studieaanbodkwestie, maar daarnaast ook voor de wachtlijsten bij de NAFT-aanbieders en de verantwoordelijkheid daarbij ook van Onderwijs, niet alleen van Welzijn, wat de minister enigszins anders zag. Maar ook dat was allesbehalve nieuwe informatie.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio