2 mei 2024 – Stijgend lerarentekort

Eerlijk gezegd, begreep ik deze vraag om uitleg niet zo goed, maar misschien was het vragensteller Hannelore Goeman er gewoon om te doen om een fundamenteel, maar dan meteen ook heel breed thema van deze legislatuur nog een laatste keer, zo net voor de ontbinding van het Vlaams Parlement, te laten agenderen als een soort samenvattende afronding van de commissiewerkzaamheden én als opstap naar de volgende legislatuur (“onze plannen liggen klaar”). Haar inleidende zinnen leken me in die richting te wijzen. Overigens wat die volgende legislatuur betrof, door de bekvechterij tussen Daniëls en Goeman later in de vergadering en dito decibels kon men zich wel afvragen wat de kansen waren voor hun respectieve partijen om samen in de volgende Vlaamse regering te zitten. Zo’n “Antwerpse coalitie” dus, weliswaar zonder minister-president Bart De Wever, want die zou federaal premier worden. Correctie: kandideren om federaal premier te worden. Maar goed, inhoudelijk was ook hier weinig tot geen nieuws te rapen. Zeker gelet op de hoorzitting over het rapport van de Commissie van Wijzen, die nog maar een week eerder plaatsgevonden had.

Ik vermeld graag toch nog deze elementen:

  • de rechtstreekse aanleiding tot deze vraag leek me (nwvr: de expliciete bronvermelding ontbrak) een artikel in De Standaard (voor abonnees) te zijn;
  • voor de verbinding die Goeman legde met Katholiek Onderwijs Vlaanderen herinner ik de lezer aan de referenties over communicatie die ik in mijn stukje over de bovenvermelde hoorzitting toevoegde bij de tussenkomst van spreker Lieven Boeve aldaar;
  • de stijgende decibels hoefden voor mij wel niet, maar interveniënt Koen Daniëls sloeg spijkers met koppen, toen hij vragensteller Goeman uitdaagde over de zgn. minimumpakketten (cf. 3.2.1.4.) in het Gemeenschapsonderwijs…

P.S. De geplande vraag om uitleg van Stijn Bex over het plaatstekort in het Brusselse, Nederlandstalige basisonderwijs viel wegens de afwezigheid van de vragensteller weg, maar de minister gaf de bewuste cijfers tussendoor toch maar, want die oogden nog zo slecht niet. Waarop vragensteller Goeman repliceerde met een genderaangepaste versie van een ouder liedje dat enige blijvende plaats kreeg in de Franse taal… zonder het te zingen evenwel.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het stijgende lerarentekort van Hannelore Goeman” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio