2 maart 2023 – Kostprijs en invulling van middagtoezicht

Iets helemaal anders dan. Ook ik had op 13 februari 2023 een persbericht over een middagpauzeonderzoek gekregen van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) en daarover ging deze vraag om uitleg van Elisabeth Meuleman. En uiteraard was er toen daarvan ook al enige neerslag in de media te vinden. Binnen een entiteit van onze eigen Katholiek Onderwijs Vlaanderen zou er trouwens volgend schooljaar ook in een professionaliseringsinitiatief rond de speelplaats voorzien worden. Hoe zat het met de kostprijs van dat middagtoezicht op scholen en zag de minister iets in het idee van een pedagogisch ondersteuner en andere voorstellen uit het KdG-onderzoek?

Minister Weyts lichtte de decretale, de praktische en de financiële context toe rond het middagtoezicht. Het ging om een niet-decretale opdracht, die scholen in de praktijk wel doorgaans zelf opnamen, met diverse financiële bronnen. Hij deed daarbij ook een beroep op een (ouder) Vlor-advies ter zake. Onderwijsmiddelen dienden voor kwaliteitsvol onderwijs, niet voor opvang of voor welzijn. De minister nuanceerde het wat extreme onkostenvoorbeeld van vragensteller Meuleman en gaf ook daarbij de nodige decretale duiding. Idem voor de regelgeving over de organisatie van de schooldag. Er bestond op dat stuk toch wel wat, niet altijd gekende autonomie voor de scholen. Nog eens een apart ambt, met name van pedagogisch ondersteuner, dat zag de minister niet zo meteen zitten, zeker niet in de huidige krappe arbeidsmarkt.

Bij de volgende tussenkomsten zagen we weer de klassieke tegenstelling tussen meer overheidsingrijpen (Groen) versus meer autonomie voor de scholen (N-VA, nu ook eens Vooruit en cd&v).

De minister verwees, zoals enkele anderen vóór hem, naar de lokale besturen in dit verband (cf. flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau). En wat hij zei over dat vrije spel van kinderen: ik kon hem niet méér gelijk geven. Toch meende vragensteller Meuleman nog eens opnieuw te moeten proberen met meer inhoudelijke invulling van de middagpauze, met als argument dat er geen tegenstelling hoefde te zijn tussen die vrijheid die anderen voorstonden en haar pleidooi om bepaalde zaken aan te bieden die konden inspelen op interesses van bepaalde kinderen en misschien onvoldoende aan bod kwamen tijdens de schooltijd.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio