2 juni 2022 – Eenzaamheid bij studenten tijdens examenperiode

Van personeelsmaterie in het onderwijs naar eenzaamheid van studenten tijdens de examenperiode in het hoger onderwijs dan, passend in het ruimere verhaal van het mentale welzijn van studenten, waarover het ook al vaak ging. Ja, beste lezer, ik besef dat ik met die opmerking ook in herhaling val… En dus ging het opnieuw over: het addendum ‘Duurzaam versterken studentenwelzijn tijdens en in de nasleep van de coronapandemie’, de opdracht voor het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en Moodspace, het digitale platform rond studentenwelzijn. De vragensteller was Brecht Warnez, die vooral vroeg naar een evaluatie en de werking van Moodspace.

Zoals bij de eerdere vragen over burn-out, kregen we ook nu een heel uitvoerig antwoord van de minister op de vele vragen. Ik vat samen. De minister schetste de diverse aspecten van zijn structurele beleid rond mentaal welzijn bij studenten vanaf 2020, samen met de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) en met professor Bruffaerts. Dat was gekend. Daarnaast volgden diverse activiteiten rond eenzaamheid en verbondenheid, incl. Moodspace, waarover de minister enkele cijfers gaf. De bekendmaking van MoodSpace vroeg wel nog wat aandacht en communicatie. En er was de Welzijnsmonitor die de professoren Bruffaerts en Vansteenkiste in oktober 2022 zouden gaan uitrollen, een longitudinaal vragenlijstonderzoek dat zou voortbouwen op de meting van 2021. Het SIHO en de professoren Bruffaerts en Vansteenkiste werkten nauw samen aan een dynamisch dashboard in MoodSpace, dat de hoofdbevindingen van de Welzijnsmonitor op een toegankelijke en dynamische manier zou rapporteren in MoodSpace. Er werd dus wel heel wat activiteit ter zake ontplooid en de minister was blij met al die samenwerking.

Dat was vragensteller Warnez duidelijk ook en hij feliciteerde de minister, terecht! Overigens zonder bijkomende vragen, zelfs zonder interveniënten.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio